Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia tematu

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U W V X Y Z Ż Ź

[] Abramowicz Małgorzata
[ Teatr mój widzę... O wpływie artystów plastyków na gdańskie teatry osobne i co z tego wynika
[w:] „Akademia Sztuk Pięknych 1945-2005. Tradycja i współczesność”, pod red. Wojciecha Zmorzyńskiego, Elżbiety Skalskiej, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, s. 387-396.

[] Allain Paul
[ List miłosny z Anglii
„Teatr” 1991, nr 2, s. 19.

[] Allain Paul
[ [nt. wyst. w Wielkiej Brytanii w 1989]
„Music, Theatre, Dance” 1990.

[] Allain Paul
[ Na pograniczu Europy i Azji
„Kultura i Życie” 1990, nr 9, s. 2.

[] Allain Paul
[ Gardzienice. Polish theatre in transition
Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997.

[] Allain Paul
[ „Gardzienice” w imperium Suzuki
„Polityka - Kultura” 1993, nr 12.

B

[] Błażejewski Michał
[ Teatr to dziwny
[w:] idem, „Kartki z dziennika akademickiego”, Warszawa: „ALMA-ART”, 1984, s. 89-92.

[] Banachowska Katarzyna, Lisowska Elżbieta, Litwiniec Bogusław (wybór i oprac.)
[ Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”
Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.

[] Baster Maria
[ Ja a kreacja zbiorowa Pleonazmusa
„Student” 1976, nr 25.

[] Białecka Monika
[ Od kontrkultury do alternatywy: „dla tych, którym nie wystarcza Kościół”
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 113-119, 188.

[] Boni Michał
[ „Gardzienice”
„Przegląd Katolicki” 1989, nr 3, s. 6.

[] Borkowska Małgorzata (red.)
[ Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji
Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu, 2006.

[] Borowiec Krzysztof, Lużyński Jerzy
[ The guide through the performance „A stop in the desert”
Lublin: Art studio, 1991.

[] Braun Kazimierz
[ Druga Reforma Teatru
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.

[] Braun Kazimierz
[ Nowy teatr na świecie 1960-1970
Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.

[] Braun Kazimierz
[ Gardzienice, kultura, piękno
„Przegląd Polski” 1998, nr z 4 XII, s. 1, 15.

[] Brenton Howard
[ W oślej skórze [nt. teatru Gardzienice oraz warsztatów prowadzonych wspólnie z Royal Shakespeary Company w Londynie; odczyt wygłoszony 15 III 1996 w Uniwersytecie Warszawskim]
„Dialog” 1996, nr 8, s. 125-133.

[] Brzoza Halina
[ Teatr wyludniony – teatr ludzki: o „Scenie Plastycznej” KUL Leszka Mądzika
Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską, 1997.

[] Bugajska Kinga
[ „Ukryte terytoria”
„Didaskalia” 1994, nr 2, s. 18-19.

C

[] Chlewiński Zbigniew
[ Leszek Mądzik i Scena Plastyczna KUL. Wspomnienie doświadczenia jakiego nie przeżyłem
„Gościniec Sztuki” 1998, nr 1/2, s. 102-106.

[] Chudy Wojciech
[ Sens plastyczny ludzkiego dramatu
„Akcent” 1989, nr 4.

[] Chudy Wojciech (red.)
[ Teatr bezsłownej prawdy
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1990.

[] Chudziński Edward
[ Jestem kierownikiem nietypowym jak ten teatr
„Suplement” 1990, nr 11/12, s. 3.

[] Chudziński Edward
[ Jak pokolenia sobie gwarzą...
„Student” 1971, nr 5.

[] Chudziński Edward (red.)
[ Teatr STU. Dokumentacja. 1981-1991
Kraków: Teatr STU, 1991.

[] Chudziński Edward (red.)
[ Kultura studencka. Zjawiska – twórcy – instytucje
Kraków: Fundacja STU, 2011.

[] Chudziński Edward, Jasiński Krzysztof, Muła Franciszek, Stafiej Anna (red.)
[ Rodzina STU. Pokrewieństwa z wyboru.
Kraków: Teatr STU Spółka z o.o., 2006.

[] Ciechowicz Jan, Żurowski Andrzej (red.)
[ Gdańskie teatry osobne
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.

[] Cioffi Kathleen M.
[ Alternative theatre in Poland. 1954-1989
Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1996.

[] Cioffi Kathleen M.
[ Oda do mikrofonu [o nowojorskim przedstawieniu „Ifigenii w Aulidzie” teatru „Chorea” z Gardzienic]
„Teatr” 2008, nr 2, s. 54-56.

[] Cybulski Andrzej
[ Galeria
[w:] idem, „Pokolenie kataryniarzy. Zapiski z 10-lecia Klubu Studentów Wybrzeża Żak”, Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1968, s. 50-55.

[] Czuj Łukasz
[ Zdążając do Gardzienic
„Szkice” 1992, nr 2, s. 24-26.

[] Czyżewski Krzysztof
[ List z podróży
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 62-63.

[] Czyczel Alicja
[ Dokumentacja publiczności Akademii Ruchu. Analiza wybranych realizacji z lat 1972–1983
Praca magisterska na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz UFR d’E, Warszawa 2016.

D

[] Dużyński Krzysztof
[ Akademia Ruchu 1972-1987
Łódź: ŁDK-TKT [Łódzki Dom Kultury-Towarzystwo Kultury Teatralnej], 1993.

[] Dudzik Wojciech
[ O teatrze alternatywnym
„Konteksty” 1995, nr 2, s. 74-75.

[] Dudzik Wojciech
[ Czego nauczyły mnie Gardzienice
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 73-77.

[] Dworakowska Zofia
[ Współczesność jako źródło cierpień, czyli analiza świata przedstawionego
„Kultura Współczesna” 2004, nr 3, s. 107-124.

[] Dworakowska Zofia
[ Akademia otwartej aktywności, czyli o ośrodkach Akademii Ruchu
Polish Theatre Journal, Warszawa 2017.

[] Dzieduszycka Małgorzata
[ Zamknięta biografia Pleonazmusa
„ITD” 1977, nr 3.

[] Dziedzic Stanisław, Skoczek Tadeusz
[ Teatr 38. Grupa Piotra Szczerskiego
Bochnia-Kraków-Warszawa: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2013.

[] Dzieszyński Ryszard
[ STU walczy o przetrwanie
„Słowo Powszechne” 1992, nr 13 z 27/29 III, s. 4.

[] Dziewulska Małgorzata
[ Teatr zdradzonego przymierza
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.

[] Dziewulska Małgorzata
[ W Gardzienicach
„Teatr" 1991, nr 2, s. 14-17.

[] Dziewulska Małgorzata
[ Drame sociale et drame musical [nt. spektakli teatru Gardzienice; szerzej o sztuce „Żywot Protopopa Awwakuma”]
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 133-137.

G

[] Głowacki Paweł
[ W sieci źródeł. Teatr „Gardzienice”
„Tygodnik Powszechny” 1992, nr 35, s. 8.

[] Górzański Jerzy
[ Traktat o broni maszynowej
„Orientacje” 1966, nr 4, s. 23-24.

[] Gluza Zbigniew
[ Ósmego dnia
Warszawa: Wydawnictwo KARTA, 1994.

[] Gołaczyńska Magdalena
[ Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.

[] Gołaczyńska Magdalena
[ Wrocławski teatr niezależny
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

[] Gołaj Mariusz
[ Dawno temu w Gardzienicach
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 55-57.

[] Gołaj Mariusz
[ Zapiski z gardzienickiej chaty
„Odra” 1997, nr 9, s. 137-144.

[] Gołaj Mariusz, Rodowicz Tomasz
[ Teatr i coś jeszcze, rozm. Tadeusz Kornaś
„Didaskalia” 1997, nr 22, s. 20-24.

[] Grenda Magdalena
[ Mistrzowie drugiego planu - poznański teatr alternatywny po 1989 roku
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2014.

[] Gruszczyńska Katarzyna
[ Bohaterowie są zmęczeni
„Rzeczpospolita” 1991, nr 112, s. 4.

[] Gruszczyński Piotr
[ Manieryzm alternatywny
„Kresy” 1995, nr 1.

[] Gruszczyński Piotr
[ Jest taka granica
„Kresy” 1995, nr 24, s. 246-250.

[] Grześczak Marian
[ Galeria wyobraźni
[w:] idem, „Trzeci wiersz. Przypadki teatru poezji”, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973, s. 251-264.

[] Grześczak Marian
[ Pies na Galerii
„itd” 1963, nr 28, s 12.

[] Guszpit Ireneusz
[ O naukach z Gardzienic płynących
„Odra” 1993, nr 2, s. 49-52.

[] Guszpit Ireneusz
[ Kalendarium 20-lecia Teatru Gardzienice
„Odra” 1997, nr 9, s. 136-137.

[] Guszpit Ireneusz
[ Gardzienice: polska naturalizacja antyku
„Teatr” 2011, nr 10, s. 43-46.

H

[] Hanik Marian
[ Pleonazmus
„Gazeta Krakowska” 1974, nr 8.

[] Haponiuk Mirosław
[ Urodziny na łęgach [dot. 20-lecia powstania teatru Gardzienice]
„Gazeta Wyborcza” 1997, nr 233, s. 15.

[] Hausbrandt Andrzej
[ Pochwała szyderstwa
„Teatr” 1991, nr 5, s. 11-12.

[] Hejduk Zdzisław
[ Moja podróż z Teatrem 77
Łódź: Fundacja ANIMA „Tygiel Kultury”, 2007.

[] Hejduk Zdzisław
[ Teatr nie dla teatru
"Dialog", 1974, nr 9, s. 107-110.

[] Hempel Magdalena
[ Lubelski teatr „Grupa Chwilowa” - zarys monograficzny [praca magisterska pisana pod kierunkiem dr Grażyny Golik-Szarawarskiej]
Katowice: Uniwersytet Śląski, 1994.

[] Herich Marcin
[ Alternatywność w teatrze
„Odra” 1996, nr 2, s. 94-95.

[] Herich Marcin
[ Etyka. Z mitologii polskiej alternatywy teatralnej
„FA-art” 1995, nr 1, s. 92-94.

[] Howard Tony
[ ‘A Piece of Our Life’: the Theatre of the Eighth Day
„New Theatre Quarterly” 1986, t. 2, nr 8, s. 291-305.

[] Howard Tony, Kuhiwczak Piotr
[ Empty Stages: Teatr Provisorium and the Polish Alternative Theatre
„New Theatre Quarterly” 1987, t. 3, nr 11, s. 258-272.

[] Hudzik Jan P.
[ „Cudowna historia” - próba interpretacji
Lublin, 1989.

J

[] Jankowska Magdalena
[ Jubileusz „Provisorium”
„Kresy” 1991, nr 7, s. 155-156.

[] Jankowska Magdalena
[ Provisorium - teatr alternatywny
„Akcent” 1989, nr 4, s. 184-188.

[] Jankowska Magdalena
[ Gardzienice znane i nieznane
„Na przykład” 1994, nr 10, s. 5, 30-31.

[] Jankowska Magdalena
[ 20 lat Sceny Plastycznej KUL
„Na przykład” 1995, nr 27/28, s. 6-7.

[] Jarosińska Izabela
[ Tu się zatrzymaj
„Arkusz” 1995, nr 12, s. 11.

[] Jasiński Krzysztof
[ Z dyrektorem Teatru STU rozm. W. Krupiński
„Głosy i Glosy” 1989, nr 8, s. 1-2.

[] Jasiński Krzysztof
[ Nigdy do niej nie wrócę
„Trybuna” 1990, nr 227, s. 5.

[] Jastrun Tomasz
[ Misterium w ruinach (Szwedzkie tournee Teatru Gardzienice)
„Życie Warszawy” 1992, nr 223, s. 13.

[] Jawłowska Aldona
[ Więcej niż teatr
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.

[] Jawłowska Aldona
[ Drogi kontrkultury
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

[] Jawłowska Aldona
[ Kultura alternatywna – przeszłość czy kontynuacje?
„Kultura Współczesna” 2004, nr 3, s. 5-25.

[] Justynowicz Bogdan
[ „Galeria” - Laboratorium Jerzego Krechowicza
„itd” 1969, nr 4, s. 13.

[] Justynowicz Bogdan
[ Krechowicza-Traktat
„Litery” 1966, nr 8, s. 29.

[] Justynowicz Bogdan
[ Teatr przeczuty, czyli kilka uwag o Galerii Jerzego Krechowicza
„Nowy wyraz” 1973, nr 9, s. 97-106.

K

[] Kłoczowski Jan Maria, Opryński Janusz (oprac. tekstu)
[ Teatr Provisorium
Lublin: TP [Teatr Provisorium], 1991.

[] Kłossowicz Jan
[ Alternatywa
„Literatura” 1987, nr 2, s. 67.

[] Kalinowski Daniel (red.)
[ Koniec teatru alternatywnego?
Słupsk: Katedra Filologii Polskiej WSP w Słupsku, 1998.

[] Kaszuba Jerzy
[ O Gardzienickiej Akademii słów kilka
„Scena” 1998, nr 3, s. 5.

[] Kazimierczyk Barbara
[ Teatr w „kieszeni czasu”
„Litery” 1995, nr 2, s. 54-55.

[] Klausa-Wartacz Joanna
[ Piękno pierwotnego obrzędu: „Gusła” Gardzienic wobec II i IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza
„Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2008, t. 54, s. 375-388.

[] Klinger Michał
[ Theatre et liturgie [nt. koncepcji teatru Ośrodka Gardzienice]
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 144-150.

[] Kocur Mirosław
[ Dionizos ciągle tańczy
„Teatr” 2007, nr 1, s. 22-24.

[] Koenig Jerzy (opr. red.)
[ Teatry studenckie w Polsce
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1968.

[] Kolankiewicz Leszek
[ Doznać tego, co w teatrze pierwotne (not. Grzegorz Janikowski)
„Scena” 1997, nr 1, s. 22.

[] Kolankiewicz Leszek
[ L'ethnooratorio - La communion des Saints [nt. spektakli teatru Gardzienice; szerzej o sztuce „Gusła” wg II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza]
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 138-143.

[] Kolankiewicz Leszek [wstęp]
[ Raporty studentów. Gardzienice
„Konteksty” 1995, nr 2, s. 86-88.

[] Konarz Marek (wł. Marian Grześczak)
[ Wizualna forma teatru
„itd” 1965, nr 10, s. 13.

[] Konic Paweł
[ Teatr Leszka Mądzika
„Teatr Lalek” 1989, nr 2, s. 18-20.

[] Kornaś Tadeusz
[ Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
Kraków: Wydawnictwo Homini, 2004.

[] Kornaś Tadeusz
[ Polskie alternatywne środowiska teatralne 1980-1989
Łódź: Łódzkie Spotkania Teatralne, 1992.

[] Kornaś Tadeusz
[ Gardzienickie „Dziady”
„Didaskalia” 1995, nr 8/9, s. 25-28.

[] Kornaś Tadeusz
[ Drogi i ścieżki
„Scena” 1997, nr 1, s. 20-21.

[] Kornaś Tadeusz
[ Konstelacje i metamorfozy
„Didaskalia” 1997, nr 22, s. 25-29.

[] Kornaś Tadeusz
[ Teatr z ducha muzyki
„Przekrój” 1997, nr 41, s. 26.

[] Kornaś Tadeusz
[ Wyprawy Konstantego Stanisławskiego i Włodzimierza Staniewskiego
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 101-107.

[] Kornaś Tadeusz
[ Gardzienice - dotknięcie antycznej Grecji
„Alma Mater” 2004, nr 62, s. 32-35.

[] Kosińska Maria
[ W kręgu poszukiwań
„Życie Warszawy” 1963, nr 296, s. 4.

[] Kostrzewa-Zorbas Grzegorz
[ Elitaryzm, czyli wyzwanie
„Kultura” 1981, nr 37, s. 11.

[] Kotlica Jacek
[ Seanse czystej formy, o teatrze J. Krechowicza
„Orientacje” 1968, nr 10, s. 79.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Motyw podróży. Gardzienice w Stratfordzie.
„Rzeczpospolita” 1995, nr 11, s. 6.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Magia i energia twórcza. „Gardzienice” bliżej świata
„Rzeczpospolita” 1994, nr 234, s. 6.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Metamorfozy i żywa wystawa (20 lat Gardzienic)
„Rzeczpospolita” 1997, nr 230, s. 29.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Nowa legenda, nowa prawda o człowieku (Podróże Teatru „Gardzienice”)
„Plus Minus” 1993, nr 45, s. 10.

[] Królikiewicz Jacek
[ Provisorium (15 lat lubelskiego „offu”)
„Goniec Teatralny” 1991, nr 10, s. 2.

[] Kral Andrzej Władysław
[ Nasz teatr studencki
„Teatr” 1965, nr 14, s. 3-6.

[] Krawczak Ewa (red.)
[ Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

[] Krukowski Wojciech
[ Kreacja codzienności, rozm. Zbigniew Taranienko
„Kultura i Życie” 1991, nr 17, s. 3.

[] Krukowski Wojciech
[ Z kierownikiem artystycznym Akademii Ruchu i Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie rozm. Bartosz Żurawiecki
„Poznański Przegląd Teatralny” 1991, nr 4, s. 8-11.

[] Krukowski Wojciech
[ [wyw. nt. teatru; rozm. D. Macieja]
„Stolica” 1989, nr 38, s. 9.

[] Krukowski Wojciech
[ Język narracji plastycznej. Zapis wystąpienia Wojciecha Krukowskiego - szefa Akademii Ruchu
„Dramaturgia Polska” 1997, nr 4/5, s. 74-80.

[] Krukowski Wojciech
[ On the Centre for Contemporary Art, rozm. Maryla Zielińska
„Le Theatre en Pologne” 1996, nr 1, s. 40-42.

[] Krukowski Wojciech
[ Tyle lat, co Polska Ludowa albo 45 lat od wtorku (pod red. Tomasza Platy)
Warszawa: CSW - Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuk Performatywnych, 2015.

[] Kułakowska Katarzyna
[ Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2018.

[] Kucia Maciej
[ Studencka grupa teatralna
„Student” 1974, nr 2.

[] Kwaczak Krystyna, Nikodemska Mira (red.)
[ Kalambur 1957-2014. 57. rocznica powstania Teatru
Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2014.

L

[] Leśnikowski Dariusz
[ Polski teatr alternatywny. Nowe drogi
„FA-art” 1995, nr 1, s. 84-87.

[] Lemańska Katarzyna
[ Pieśń Dionizosa: antyczny kosmos „Gardzienic”
„Fragile” 2011, nr 3, s. 59-62.

[] Lewandowski Jacek (red.)
[ Pogranicza teatru [25 lat Sceny Plastycznej KUL]
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

[] Lewko Marian
[ Jeszcze nie monografia [Scena Plastyczna KUL]
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1995, t. 35, z. 1/2, s. 95-108.

[] Lewko Marian
[ Teatr ludzkiego uniwersum
„Notatnik Teatralny” 1996, nr 11, s. 146-150.

[] Lisowska-Kopeć Elżbieta
[ Teatr Kalambur
Wrocław: Stowarzyszenie Członków Zespołu Kalambur, 1998.

[] Litwiniec Bogusław
[ Teatr młody – teatr otwarty
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

M

[] Mądzik Leszek
[ Światło istoty
„Teatr Lalek” 1989, nr 2, s. 20-21.

[] Mądzik Leszek
[ Dążąc do porozumienia się ze światem, rozm. Marcin Rumian
„Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 1998, nr 1, s. 133-136.

[] Mądzik Leszek
[ Niczego nie jestem pewien, rozm. Krystyna Kotowicz
„Scena” 1990, nr 11, s. 5-7.

[] Magala Sławomir
[ „Strony rodzinne” Teatr 8 Dnia
„Odra” 2007, nr 3, s. 43-51.

[] Magala Sławomir
[ Polski teatr studencki jako element kontrkultury
Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.

[] Majcherek Janusz
[ Jak w zwierciadle
„Teatr” 1991, nr 12, s. 29-33.

[] Majewski Adam
[ Manifesty Teatru Ósmego Dnia z Poznania
„Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2010, nr 2, s. 19-30.

[] Major Ryszard
[ Jasność i zawikłanie, rozm. Ewa Moskalówna
„Głos Wybrzeża” 1979, nr 66.

[] Major Ryszard
[ Usiłuję tworzyć wciąż ten sam spektakl, rozm. Małgorzata Terlecka
„Teatr” 1979, nr 3.

[] Major Ryszard
[ Mój teatr studencki
„ITD” 1972, nr 5.

[] Major Ryszard
[ Straż pożarna by nie zmogła, jedna, druga, trzecia...
„Dialog” 1974, nr 9.

[] Major Ryszard
[ Teatr życiem płacony, rozm. Krzysztof Sielicki
„Merkuriusz” 1975, nr 2.

[] Major Ryszard
[ To co poetyckie, to co teatralne
[w:] „Sztuka otwarta - Teatr a poezja”. Wrocław: Wyd. AOT Kalambur, 1975.

[] Marek Janusz (red.)
[ Warszawski off: Akademia Ruchu, Komuna Otwock, Lothe Lachmann Videoteatr POZA, Studium Teatralne, Teatr „Academia”
Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”, 2001.

[] Mijas Stanisław
[ Powrót Mądzika (W tym teatrze się nie klaszcze)
„Ikar” 1996, nr 10, s. 10-14.

[] Miklaszewski Krzysztof
[ Na krakowskiej scenie studenckiej
„Teatr” 1971, nr 16.

[] Miklaszewski Krzysztof
[ Potrzeba teatru działania
„Scena” 1972, nr 5.

[] Misiorny Michał
[ Pod znakiem Gdańska
„Głos Szczeciński” 1963, nr 285, s. 7.

[] Morawiec Elżbieta
[ Perspektywy młodego teatru
„Biuletyn Konfrontacji Młodego Teatru” 1981, nr 4, s. 8-9.

[] Morawiec Elżbieta
[ Wędrowanie ku transcendencji
„Didaskalia” 1995, nr 7, s. 42-44.

[] Mroziewicz Krzysztof
[ Samojedna - przyszłość
„Student” 1972, nr 20.

[] Mroziewicz Krzysztof
[ Migreny przyjaciół
„ITD” 1975, nr 6.

[] Mroziewicz Krzysztof
[ Sceny studenckie lat 70. Teatr Pleonazmus
„Dialog” 1975, nr 8.

N

[] Nieczuja-Urbańska Marzena
[ Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze
Gdańsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 2015.

[] Nyczek Tadeusz
[ Teatr „Pleonazmus”
Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979.

[] Nyczek Tadeusz
[ Alternatywy
„Teatr” 2001, nr 4, s. 55-60.

[] Nyczek Tadeusz
[ Pełnym głosem: teatr studencki w Polsce 1970-1975
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.

[] Nyczek Tadeusz
[ Ta, która przyszła
„Scena” 1972, nr 8.

[] Nyczek Tadeusz
[ Dlaczego coraz trudniej pisać o teatrze studenckim?
„Student” 1974, nr 1.

[] Nyczek Tadeusz
[ Zawsze gdzieś płonie jakiś firmament
„Scena” 1974, nr 11.

O

[] Obłamska Maryla
[ W Gardzienicach
„Goniec Teatralny” 1991, nr 2, s. 3.

[] Olgierd Stanisław
[ Zaszłość przyszłościowa
„Dziennik Bałtycki” 1972, nr 283.

[] Opryński Janusz
[ Ciągle czuję kruchość istnienia...
„Na przykład” 1995, nr 25/26, s. 7-9.

[] Opryński Janusz
[ Teatru używam, rozm. Jarosław Cymerman
„Teatr” 2012, nr 1, s. 20-23.

[] Osiński Zbigniew
[ „Żywot Proroka Ilji”
„Polityka” 1994, nr 39, s. 15.

[] Osiński Zbigniew
[ O moich „Gardzienicach” (W związku z książką Zbigniewa Taranienki)
„Didaskalia” 1998, nr 25/26, s. 123-126.

[] Osiński Zbigniew
[ Po szesnastu latach (Notatki z Wyprawy „Gardzienic”: 1-6 czerwca 1983)
„Didaskalia” 1999, nr 30, s. 68-71.

[] Ostrowska Joanna
[ Teatr alternatywny – „bunt nie przemija, bunt się ustatecznia”?
[w:] „Europa Wschodu i Zachodu”, red. Marian Golka. Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, 1998, s. 58-60.

[] Ostrowska Joanna
[ Teatr alternatywny – próba definicji zjawiska z perspektywy zdesperowanego kulturoznawcy
„Kultura Współczesna” 2004, nr 3, s. 90-106.

[] Ostrowska Joanna, Tyszka Juliusz
[ Szkice o teatrze alternatywnym
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.

P

[] Pawluczuk Andrzej W.
[ Rzecz o „Gardzienicach”
„Kultura i Życie” 1989, nr 21, s. 1-3.

[] Pawluczuk Andrzej W.
[ Ze Wschodu na Zachód (O Teatrze z Gardzienic)
„Tygodnik Solidarność” 1990, nr 7, s. 8.

[] Pawluczuk Włodzimierz
[ Tropami opryszka Dowbusza
„Odra” 1994, nr 6, s. 34-41.

[] Plata Tomasz (red.)
[ Akademia Ruchu
Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu, 2003.

[] Plata Tomasz (red.)
[ Akademia Ruchu. Teatr
Warszawa: CSW - Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuk Performatywnych, 2015.

[] Podleśna Ewa
[ Co słychać w Gardzienicach?
„Goniec Teatralny” 1990, nr 21, s. 2.

[] Puzyna Konstanty
[ Burzliwa pogoda
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.

[] Puzyna Konstanty
[ Półmrok
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.

[] Pysiak Krzysztof
[ „Gardzienice” and the International Congress Centre on the Island of Gotland
„Le Theatre en Pologne” 1992, nr 1, s. 36.

[] Pysiak Krzysztof
[ The Gardzienice alternative
„The Warsaw Voice” 1992, nr 25, s. 10.

R

[] Raczak Lech
[ Więcej niż jedno życie: kreacje zbiorowe Teatru Ósmego Dnia 1977-1985. Postzapisy
Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2012.

[] Rafałowski Tadeusz
[ Niezwykły świat J. Krechowicza od Galerii do To Tu
„Głos Wybrzeża” 1969, nr 142, s. 3.

[] Rakowiecki Piotr T.
[ Pleonazmus. Arena studenckiej twórczości teatralnej
„Student” 1976, nr 7.

[] Rembowska Aleksandra
[ O duchowości w teatrze
„Więź” 1997, nr 4, s. 194-196.

[] Rożalski Maciej
[ „Ożywianie” obrazu jako metoda tworzenia dzieła teatralnego
„Konteksty” 2006, nr 2, s. 136-140.

[] Rodowicz Jadwiga
[ Nie cytat lecz inspiracja
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 58-59.

[] Rodowicz Tomasz
[ O dwuznaczności związku sztuki z sacrum w notatkach robotnika sztuki
„Odra” 1997, nr 9, s. 145-150.

[] Rozhin Aleksandra
[ Gong 2. Spojrzenie w przeszłość
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

[] Rychcik Agata
[ W harmonii z naturą (Dwudziestolecie „Gardzienic”. Spotkania warsztatowe w Gardzienicach)
„Scena” 1997, nr 1, s. 18-19.

S

[] Sławińska Irena
[ Teatr ascetyczny. O Leszku Mądziku i Scenie Plastycznej KUL
„Na przykład” 1993, nr 5, s. 6-8.

[] Sajkiewicz Violetta
[ Teatr w poszukiwaniu sacrum. O „Scenie Plastycznej” KUL
„Akcent” 1993, nr 4, s. 181-185.

[] Sanecki Grzegorz
[ Teatr SCENA 6 – 25 lat istnienia
[w:] „Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje”, red. Ewa Krawczak. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005.

[] Sikora Elżbieta
[ Jerzy Krechowicz
„itd” 1968, nr 19, s. 13.

[] Skórzyńska Izabela
[ Teatry poznańskich studentów (1953-1989)
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002.

[] Skop Sławomir
[ Podać kawałek chleba
„Rzeczpospolita” 1994, nr 265, s. 6.

[] Skorupska Paulina (red.)
[ Teatr Ósmego Dnia 1964-2009
Warszawa: Ośrodek Karta, 2009.

[] Socha Ryszarda
[ Kurtyna w dół [artykuł poświęcony historii Klubu Żak, w tym Galerii]
„Polityka” 1996, nr 3, s. 52-54.

[] Spolińska Katarzyna
[ Zamykanie teatru otwartego. O Teatrze 77 - fragmenty zapisu
Łódź: Poleski Ośrodek Sztuki, 1994.

[] Stańczyk Xawery
[ Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Jaki będzie los Gardzienic, rozm. Zbigniew Taranienko
„Plus Minus” 1993, nr 31, s. 8.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Kieszeń czasu, pejzażu i kultury, rozm. Janusz R. Kowalczyk
„Plus Minus” 1994, nr 21, s. 12.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Odczynianie świata, rozm. Zbigniew Taranienko
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 43-52.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Z muzyczności ziemi, rozm. Zbigniew Taranienko
„Kultura i Życie” 1991, nr 6, s. 3.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Gardzienice - teatr osobny, rozm. Krzysztof Sielicki
„Scena” 1997, nr 1, s. 16-18.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Teatr na wyspie skazańców, rozm. Jacek Poprzeczko
„Polityka” 1997, nr 50, s. 48, 50.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Włodzimierz Staniewski on the expedition to Gotland
„Le Theatre en Pologne” 1992, nr 1, s. 36-37.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Ekstra polski Eurypides: Ifigenia wraca do Gardzienic, rozm. Grzegorz Nurek
„Tygodnik Powszechny” 2011, nr 26, s. 44-45.

[] Staniewski Włodzimierz
[ „Gardzienice” - praktykowanie humanistyki
„Dialog” 2007, nr 5, s. 148-176.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Prymatologia teatru (?)
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 143-147.

[] Staniewski Włodzimierz, Foreman Richard
[ Czy seks stał się dla teatru zastępczą religią, Panie Foreman, Panie Staniewski? [wywiad nt. działalności teatru]
„Na przykład” 1999, nr 5, s. 11-12 [za „Der Tagesspiegel” 1999 z 30 VI].

[] Stankiewicz-Podhorecka Temida
[ Gardzienickie praktyki teatralne
„Życie Warszawy” 1989, nr 69, s. 7.

[] Stasiuk Andrzej
[ Oberek kontra Elektra: na trzydziestolecie Gardzienic
„Tygodnik Powszechny” 2008, nr 6, s. 34-35.

[] Strzelecki Ryszard
[ Droga teatru: działalność sceniczna w wyższych seminariach duchownych w Polsce (1948-1988)
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.

[] Szamryk Piotr
[ Teatr Provisorium 1975-1995. Zarys monograficzny [praca magisterska napisana na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie pod kierunkiem prof. Lecha Śliwonika]
Warszawa: Akademia Teatralna, 2002.

[] Szpakowska Małgorzata
[ Czy istotnie kontrkultura?
„Dialog” 1976, nr 6, s. 142-148.

[] Szpakowska Małgorzata
[ Krytyka wobec teatru studenckiego
"Dialog", 1974, nr 9, s. 111-120.

[] Szulczyński Wojciech
[ Narodziny teatru
„Student” 1974, nr 5.

[] Szymanowski Piotr
[ Theatre Gardzienice. Quelques faits
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 131-132.

Ś

[] Śliwonik Lech
[ I dam Ci imię: Alternatywa (a innym jak zechcę, to odbiorę). Cz. 1 i 2
„Scena” 2001, nr 4, s. 24-26; nr 5, s. 24-25.

[] Śliwonik Lech
[ Instytucjonalna alternatywa?
„Scena” 2002, nr 5, s. 22-24.

[] Śliwonik Lech
[ ...oto pisze się historię. Teatry studenckie 1954-1989. Część pierwsza – część dziesiąta
„Scena” 1998, nr 11/12 - 2000, nr 6.

[] Śliwonik Lech
[ Powróćmy jak za dawnych lat?
[w:] katalog Łódzkich Spotkań Teatralnych, Łódź 2001, s. 6-7.

[] Śliwonik Lech
[ Pożegnanie odchodzących do historii – szkic o teatrze studenckim 1954-1989
aneks do „Biuletynu Łódzkich Spotkań Teatralnych”, 1997.

[] Śliwonik Lech
[ Życie teatralne – próba diagnozy
„FA-art” 1993, nr 2-3, s. 68-72.

[] Śliwonik Lech
[ Kalamburowe „40”, studenckie „12 + 1”
„Scena” 1998, nr 4, s. 15.

T

[] Taranienko Zbigniew
[ Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego
Lublin: Wydawnictwo „Test”, 1997.

[] Taranienko Zbigniew
[ [nt. wartości antropologicznych będących podwaliną działalności zespołu]
„Credo” 1991, nr 3, s. 50-51.

[] Taranienko Zbigniew
[ W pieczarze teatru: o formie spektakli Włodzimierza Staniewskiego
„Teatr” 2007, nr 10, s. 49-53.

[] Taranienko Zbigniew
[ Plastyka zamiast dramatu
[w:] idem, „Teatr bez dramatu”, Warszawa: COK, 1979, s. 160-164.

[] Tomczyk-Watrak Zofia
[ Teatr Galeria
[w:] „Encyklopedia Gdańska”, pod red. Błażeja Śliwińskiego et al., Gdańsk: Fundacja Gdańska, 2012, s. 1035.

[] Tomczyk-Watrak Zofia
[ Stwórca zwierząt świetlnych
[w:] eadem, „Wybory i przemilczenia: od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej”, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2001, s. 56-61.

[] Tomczyk-Watrak Zofia
[ Acting in Polish alternative theatre
[w:] eadem, „Occupying spaces. Experimental theatre in Central Europe 1950-2000”, Ljubljana: Slovenski Gledališki Muzej, 2010, s. 360-362.

[] Trzeciak Mieczysław
[ Upiory studenckiej jesieni
Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1983.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr Ósmego Dnia – pierwsze dziesięciolecie (1964-1973): w głównym nurcie przemian teatru studenckiego w Polsce i teatru poszukującego na świecie
Poznań: Kontekst, 2003.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr Ósmego Dnia – historia zespołu. Cz. 1
„Teatr” 2005, nr 1-3, s. 32-37.

[] Tyszka Juliusz
[ Polski teatr alternatywny w okresie przełomu
„FA-art” 1995, nr 3.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr studencki – teatr alternatywny
„Opcje” 1999, nr 1.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr Ósmego Dnia - historia zespołu. Cz. 2
„Teatr” 2005, nr 4-6, s. 56-65.

W

[] Wójciak Ewa
[ Powinności aktora
[w:] „Aktor. Materiały z sympozjum, 3-5.04.1981 w Poznaniu”. Poznań: Estrada Poznańska, Teatr Ósmego Dnia, s. 8-9.

[] Wójciak Ewa
[ Podróże Teatru Ósmego Dnia
„Kronika Miasta Poznania” 2010, nr 3, s. 327-341.

[] Wójcik Agnieszka
[ Alternative theatre
„Index on Censorship” 1985, t. 14, nr 1, s. 11-14.

[] Wanat Ewa
[ „Gardzienice”, czyli o tym, jak widz w teatrze staje się niepotrzebny
„Poznański Przegląd Teatralny” 1992, nr 5/7, s. 18-20.

[] Welter Jerzy
[ Między operą a zapachem szronu
„Kwartalnik Artystyczny” 1993, s. 112-113.

[] Wiśniewska-Skoczylas Iwona
[ Więcej niż teatr (Wyprawa do Gardzienic)
„Polish Review” 1997, 1997, nr z 27 XI, s. 8-9.

[] Wolicki Krzysztof
[ Przeświadczenia teatru kontrkultury. Cz. 1 i 2
„Dialog” 1976, nr 12, s. 154-163; 1977, nr 1, s. 164-171.

Z

[] Zaczykiewicz Bartosz
[ Odczynianie w Gardzienicach
„Goniec Teatralny” 1992, nr 21, s. 3.

[] Zagańczyk Marek
[ Krajobraz z Tobiaszem
„Teatr” 1991, nr 2, s. 18.

[] Zembrzuski Jacek
[ Teatr życiem płacony
[w:] „Teatr Ósmego Dnia. Wybór tekstów krytycznych”. Warszawa: SZSP, 1978, s. 8-11.

[] Zembrzuski Jacek
[ Ósmy dzień teatru
[nakładem autora], Warszawa: 2014.

[] Zieliński Piotr
[ „Scena Plastyczna”
[W:] „Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993”. Lublin, 1994, s. 717-718.

[] Zlatkes Gwido
[ Sztuka Otwarta. Parateatr. Kreacje plastyczne teatralizowany rytuał
Wrocław: Ośrodek Teatru Otwartego, 1989.

[] Zlatkes Gwido, Chmaj Jacek, Krzysztoń Joanna (red.)
[ Teatr i trwoga
„Informator Agencji Teatralnej” 1978, s. 8-10.

[] Zyglewska Agata, Wichowska Joanna, Rembelska Dominika
[ Akademia Praktyk Teatralnych przy Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice: [trening, wykłady, warsztaty, zdarzenia]
Lublin: APT, 1998.

Ż

[] Żurowski Andrzej
[ Dziś wieczór improwizujemy…
„Dziennik Bałtycki” 1966, nr 137, s. 5.

[] Żurowski Andrzej
[ Galeria czyli teatr światła i cienia
„Współczesność” 1968, nr 10.

[] Żurowski Andrzej
[ Teatr światła i cienia
[w:] idem, „Ludzie w reflektorach”, Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 257-271.

[] Żurowski Andrzej
[ O wiośnie
„Litery” 1965, nr 6, s. 23.

[] Żurowski Andrzej
[ Przegląd studenckich zespołów
„Pomorze” 1968, nr 11, s. 9.

[] Żurowski Andrzej
[ Teatr najosobniejszy (Galeria)
[w:] „Gdańskie teatry osobne”, pod red. Jana Ciechowicza i Andrzeja Żurowskiego, Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, s. 88-95.

[] Żurowski Andrzej
[ Wyspy czystej formy. O teatrze Jerzego Krechowicza
„Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2009, nr 7, s. 193-203.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo