Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - OPT Gardzienice

[] Allain Paul
[ List miłosny z Anglii
„Teatr” 1991, nr 2, s. 19.

[] Allain Paul
[ [nt. wyst. w Wielkiej Brytanii w 1989]
„Music, Theatre, Dance” 1990.

[] Allain Paul
[ Na pograniczu Europy i Azji
„Kultura i Życie” 1990, nr 9, s. 2.

[] Allain Paul
[ Gardzienice. Polish theatre in transition
Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997.

[] Allain Paul
[ „Gardzienice” w imperium Suzuki
„Polityka - Kultura” 1993, nr 12.

[] Boni Michał
[ „Gardzienice”
„Przegląd Katolicki” 1989, nr 3, s. 6.

[] Braun Kazimierz
[ Gardzienice, kultura, piękno
„Przegląd Polski” 1998, nr z 4 XII, s. 1, 15.

[] Brenton Howard
[ W oślej skórze [nt. teatru Gardzienice oraz warsztatów prowadzonych wspólnie z Royal Shakespeary Company w Londynie; odczyt wygłoszony 15 III 1996 w Uniwersytecie Warszawskim]
„Dialog” 1996, nr 8, s. 125-133.

[] Bugajska Kinga
[ „Ukryte terytoria”
„Didaskalia” 1994, nr 2, s. 18-19.

[] Cioffi Kathleen M.
[ Oda do mikrofonu [o nowojorskim przedstawieniu „Ifigenii w Aulidzie” teatru „Chorea” z Gardzienic]
„Teatr” 2008, nr 2, s. 54-56.

[] Czuj Łukasz
[ Zdążając do Gardzienic
„Szkice” 1992, nr 2, s. 24-26.

[] Czyżewski Krzysztof
[ List z podróży
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 62-63.

[] Dudzik Wojciech
[ Czego nauczyły mnie Gardzienice
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 73-77.

[] Dziewulska Małgorzata
[ W Gardzienicach
„Teatr" 1991, nr 2, s. 14-17.

[] Dziewulska Małgorzata
[ Drame sociale et drame musical [nt. spektakli teatru Gardzienice; szerzej o sztuce „Żywot Protopopa Awwakuma”]
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 133-137.

[] Głowacki Paweł
[ W sieci źródeł. Teatr „Gardzienice”
„Tygodnik Powszechny” 1992, nr 35, s. 8.

[] Gołaj Mariusz
[ Dawno temu w Gardzienicach
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 55-57.

[] Gołaj Mariusz
[ Zapiski z gardzienickiej chaty
„Odra” 1997, nr 9, s. 137-144.

[] Gołaj Mariusz, Rodowicz Tomasz
[ Teatr i coś jeszcze, rozm. Tadeusz Kornaś
„Didaskalia” 1997, nr 22, s. 20-24.

[] Guszpit Ireneusz
[ O naukach z Gardzienic płynących
„Odra” 1993, nr 2, s. 49-52.

[] Guszpit Ireneusz
[ Kalendarium 20-lecia Teatru Gardzienice
„Odra” 1997, nr 9, s. 136-137.

[] Guszpit Ireneusz
[ Gardzienice: polska naturalizacja antyku
„Teatr” 2011, nr 10, s. 43-46.

[] Haponiuk Mirosław
[ Urodziny na łęgach [dot. 20-lecia powstania teatru Gardzienice]
„Gazeta Wyborcza” 1997, nr 233, s. 15.

[] Jankowska Magdalena
[ Gardzienice znane i nieznane
„Na przykład” 1994, nr 10, s. 5, 30-31.

[] Jarosińska Izabela
[ Tu się zatrzymaj
„Arkusz” 1995, nr 12, s. 11.

[] Jastrun Tomasz
[ Misterium w ruinach (Szwedzkie tournee Teatru Gardzienice)
„Życie Warszawy” 1992, nr 223, s. 13.

[] Kaszuba Jerzy
[ O Gardzienickiej Akademii słów kilka
„Scena” 1998, nr 3, s. 5.

[] Kazimierczyk Barbara
[ Teatr w „kieszeni czasu”
„Litery” 1995, nr 2, s. 54-55.

[] Klausa-Wartacz Joanna
[ Piękno pierwotnego obrzędu: „Gusła” Gardzienic wobec II i IV części „Dziadów” Adama Mickiewicza
„Prace Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2008, t. 54, s. 375-388.

[] Klinger Michał
[ Theatre et liturgie [nt. koncepcji teatru Ośrodka Gardzienice]
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 144-150.

[] Kocur Mirosław
[ Dionizos ciągle tańczy
„Teatr” 2007, nr 1, s. 22-24.

[] Kolankiewicz Leszek
[ Doznać tego, co w teatrze pierwotne (not. Grzegorz Janikowski)
„Scena” 1997, nr 1, s. 22.

[] Kolankiewicz Leszek
[ L'ethnooratorio - La communion des Saints [nt. spektakli teatru Gardzienice; szerzej o sztuce „Gusła” wg II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza]
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 138-143.

[] Kolankiewicz Leszek [wstęp]
[ Raporty studentów. Gardzienice
„Konteksty” 1995, nr 2, s. 86-88.

[] Kornaś Tadeusz
[ Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
Kraków: Wydawnictwo Homini, 2004.

[] Kornaś Tadeusz
[ Gardzienickie „Dziady”
„Didaskalia” 1995, nr 8/9, s. 25-28.

[] Kornaś Tadeusz
[ Drogi i ścieżki
„Scena” 1997, nr 1, s. 20-21.

[] Kornaś Tadeusz
[ Konstelacje i metamorfozy
„Didaskalia” 1997, nr 22, s. 25-29.

[] Kornaś Tadeusz
[ Teatr z ducha muzyki
„Przekrój” 1997, nr 41, s. 26.

[] Kornaś Tadeusz
[ Wyprawy Konstantego Stanisławskiego i Włodzimierza Staniewskiego
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 101-107.

[] Kornaś Tadeusz
[ Gardzienice - dotknięcie antycznej Grecji
„Alma Mater” 2004, nr 62, s. 32-35.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Motyw podróży. Gardzienice w Stratfordzie.
„Rzeczpospolita” 1995, nr 11, s. 6.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Magia i energia twórcza. „Gardzienice” bliżej świata
„Rzeczpospolita” 1994, nr 234, s. 6.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Metamorfozy i żywa wystawa (20 lat Gardzienic)
„Rzeczpospolita” 1997, nr 230, s. 29.

[] Kowalczyk Janusz R.
[ Nowa legenda, nowa prawda o człowieku (Podróże Teatru „Gardzienice”)
„Plus Minus” 1993, nr 45, s. 10.

[] Lemańska Katarzyna
[ Pieśń Dionizosa: antyczny kosmos „Gardzienic”
„Fragile” 2011, nr 3, s. 59-62.

[] Majcherek Janusz
[ Jak w zwierciadle
„Teatr” 1991, nr 12, s. 29-33.

[] Obłamska Maryla
[ W Gardzienicach
„Goniec Teatralny” 1991, nr 2, s. 3.

[] Osiński Zbigniew
[ „Żywot Proroka Ilji”
„Polityka” 1994, nr 39, s. 15.

[] Osiński Zbigniew
[ O moich „Gardzienicach” (W związku z książką Zbigniewa Taranienki)
„Didaskalia” 1998, nr 25/26, s. 123-126.

[] Osiński Zbigniew
[ Po szesnastu latach (Notatki z Wyprawy „Gardzienic”: 1-6 czerwca 1983)
„Didaskalia” 1999, nr 30, s. 68-71.

[] Pawluczuk Andrzej W.
[ Rzecz o „Gardzienicach”
„Kultura i Życie” 1989, nr 21, s. 1-3.

[] Pawluczuk Andrzej W.
[ Ze Wschodu na Zachód (O Teatrze z Gardzienic)
„Tygodnik Solidarność” 1990, nr 7, s. 8.

[] Pawluczuk Włodzimierz
[ Tropami opryszka Dowbusza
„Odra” 1994, nr 6, s. 34-41.

[] Podleśna Ewa
[ Co słychać w Gardzienicach?
„Goniec Teatralny” 1990, nr 21, s. 2.

[] Pysiak Krzysztof
[ „Gardzienice” and the International Congress Centre on the Island of Gotland
„Le Theatre en Pologne” 1992, nr 1, s. 36.

[] Pysiak Krzysztof
[ The Gardzienice alternative
„The Warsaw Voice” 1992, nr 25, s. 10.

[] Rembowska Aleksandra
[ O duchowości w teatrze
„Więź” 1997, nr 4, s. 194-196.

[] Rożalski Maciej
[ „Ożywianie” obrazu jako metoda tworzenia dzieła teatralnego
„Konteksty” 2006, nr 2, s. 136-140.

[] Rodowicz Jadwiga
[ Nie cytat lecz inspiracja
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 58-59.

[] Rodowicz Tomasz
[ O dwuznaczności związku sztuki z sacrum w notatkach robotnika sztuki
„Odra” 1997, nr 9, s. 145-150.

[] Rychcik Agata
[ W harmonii z naturą (Dwudziestolecie „Gardzienic”. Spotkania warsztatowe w Gardzienicach)
„Scena” 1997, nr 1, s. 18-19.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Jaki będzie los Gardzienic, rozm. Zbigniew Taranienko
„Plus Minus” 1993, nr 31, s. 8.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Kieszeń czasu, pejzażu i kultury, rozm. Janusz R. Kowalczyk
„Plus Minus” 1994, nr 21, s. 12.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Odczynianie świata, rozm. Zbigniew Taranienko
„Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 43-52.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Z muzyczności ziemi, rozm. Zbigniew Taranienko
„Kultura i Życie” 1991, nr 6, s. 3.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Gardzienice - teatr osobny, rozm. Krzysztof Sielicki
„Scena” 1997, nr 1, s. 16-18.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Teatr na wyspie skazańców, rozm. Jacek Poprzeczko
„Polityka” 1997, nr 50, s. 48, 50.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Włodzimierz Staniewski on the expedition to Gotland
„Le Theatre en Pologne” 1992, nr 1, s. 36-37.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Ekstra polski Eurypides: Ifigenia wraca do Gardzienic, rozm. Grzegorz Nurek
„Tygodnik Powszechny” 2011, nr 26, s. 44-45.

[] Staniewski Włodzimierz
[ „Gardzienice” - praktykowanie humanistyki
„Dialog” 2007, nr 5, s. 148-176.

[] Staniewski Włodzimierz
[ Prymatologia teatru (?)
„Konteksty” 2008, nr 1, s. 143-147.

[] Staniewski Włodzimierz, Foreman Richard
[ Czy seks stał się dla teatru zastępczą religią, Panie Foreman, Panie Staniewski? [wywiad nt. działalności teatru]
„Na przykład” 1999, nr 5, s. 11-12 [za „Der Tagesspiegel” 1999 z 30 VI].

[] Stankiewicz-Podhorecka Temida
[ Gardzienickie praktyki teatralne
„Życie Warszawy” 1989, nr 69, s. 7.

[] Stasiuk Andrzej
[ Oberek kontra Elektra: na trzydziestolecie Gardzienic
„Tygodnik Powszechny” 2008, nr 6, s. 34-35.

[] Szymanowski Piotr
[ Theatre Gardzienice. Quelques faits
„Polish Art Studies” 1991, t. 12, s. 131-132.

[] Taranienko Zbigniew
[ Gardzienice. Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego
Lublin: Wydawnictwo „Test”, 1997.

[] Taranienko Zbigniew
[ [nt. wartości antropologicznych będących podwaliną działalności zespołu]
„Credo” 1991, nr 3, s. 50-51.

[] Taranienko Zbigniew
[ W pieczarze teatru: o formie spektakli Włodzimierza Staniewskiego
„Teatr” 2007, nr 10, s. 49-53.

[] Wanat Ewa
[ „Gardzienice”, czyli o tym, jak widz w teatrze staje się niepotrzebny
„Poznański Przegląd Teatralny” 1992, nr 5/7, s. 18-20.

[] Welter Jerzy
[ Między operą a zapachem szronu
„Kwartalnik Artystyczny” 1993, s. 112-113.

[] Wiśniewska-Skoczylas Iwona
[ Więcej niż teatr (Wyprawa do Gardzienic)
„Polish Review” 1997, 1997, nr z 27 XI, s. 8-9.

[] Zaczykiewicz Bartosz
[ Odczynianie w Gardzienicach
„Goniec Teatralny” 1992, nr 21, s. 3.

[] Zagańczyk Marek
[ Krajobraz z Tobiaszem
„Teatr” 1991, nr 2, s. 18.

[] Zyglewska Agata, Wichowska Joanna, Rembelska Dominika
[ Akademia Praktyk Teatralnych przy Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice: [trening, wykłady, warsztaty, zdarzenia]
Lublin: APT, 1998.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo