Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - Scena Plastyczna KUL

[] Brzoza Halina
[ Teatr wyludniony – teatr ludzki: o „Scenie Plastycznej” KUL Leszka Mądzika
Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską, 1997.

[] Chlewiński Zbigniew
[ Leszek Mądzik i Scena Plastyczna KUL. Wspomnienie doświadczenia jakiego nie przeżyłem
„Gościniec Sztuki” 1998, nr 1/2, s. 102-106.

[] Chudy Wojciech (red.)
[ Teatr bezsłownej prawdy
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1990.

[] Gruszczyński Piotr
[ Jest taka granica
„Kresy” 1995, nr 24, s. 246-250.

[] Jankowska Magdalena
[ 20 lat Sceny Plastycznej KUL
„Na przykład” 1995, nr 27/28, s. 6-7.

[] Konic Paweł
[ Teatr Leszka Mądzika
„Teatr Lalek” 1989, nr 2, s. 18-20.

[] Lewandowski Jacek (red.)
[ Pogranicza teatru [25 lat Sceny Plastycznej KUL]
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

[] Lewko Marian
[ Jeszcze nie monografia [Scena Plastyczna KUL]
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1995, t. 35, z. 1/2, s. 95-108.

[] Lewko Marian
[ Teatr ludzkiego uniwersum
„Notatnik Teatralny” 1996, nr 11, s. 146-150.

[] Mądzik Leszek
[ Światło istoty
„Teatr Lalek” 1989, nr 2, s. 20-21.

[] Mądzik Leszek
[ Dążąc do porozumienia się ze światem, rozm. Marcin Rumian
„Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 1998, nr 1, s. 133-136.

[] Mądzik Leszek
[ Niczego nie jestem pewien, rozm. Krystyna Kotowicz
„Scena” 1990, nr 11, s. 5-7.

[] Mijas Stanisław
[ Powrót Mądzika (W tym teatrze się nie klaszcze)
„Ikar” 1996, nr 10, s. 10-14.

[] Morawiec Elżbieta
[ Wędrowanie ku transcendencji
„Didaskalia” 1995, nr 7, s. 42-44.

[] Sławińska Irena
[ Teatr ascetyczny. O Leszku Mądziku i Scenie Plastycznej KUL
„Na przykład” 1993, nr 5, s. 6-8.

[] Sajkiewicz Violetta
[ Teatr w poszukiwaniu sacrum. O „Scenie Plastycznej” KUL
„Akcent” 1993, nr 4, s. 181-185.

[] Strzelecki Ryszard
[ Droga teatru: działalność sceniczna w wyższych seminariach duchownych w Polsce (1948-1988)
Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.

[] Zieliński Piotr
[ „Scena Plastyczna”
[W:] „Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993”. Lublin, 1994, s. 717-718.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo