Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - Teatr smego Dnia

[] [ba.]
[ Na Ziemi Niczyjej [w:]
Warszawa: Ośrodek KARTA, 1994, ss. 33-67..

[] Gluza Zbigniew
[ Ósmego dnia
Warszawa: Wydawnictwo KARTA, 1994.

[] Howard Tony
[ ‘A Piece of Our Life’: the Theatre of the Eighth Day
„New Theatre Quarterly” 1986, t. 2, nr 8, s. 291-305.

[] Magala Sławomir
[ „Strony rodzinne” Teatr 8 Dnia
„Odra” 2007, nr 3, s. 43-51.

[] Majewski Adam
[ Manifesty Teatru Ósmego Dnia z Poznania
„Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2010, nr 2, s. 19-30.

[] Raczak Lech
[ Więcej niż jedno życie: kreacje zbiorowe Teatru Ósmego Dnia 1977-1985. Postzapisy
Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2012.

[] Skorupska Paulina (red.)
[ Teatr Ósmego Dnia 1964-2009
Warszawa: Ośrodek Karta, 2009.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr Ósmego Dnia – pierwsze dziesięciolecie (1964-1973): w głównym nurcie przemian teatru studenckiego w Polsce i teatru poszukującego na świecie
Poznań: Kontekst, 2003.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr Ósmego Dnia – historia zespołu. Cz. 1
„Teatr” 2005, nr 1-3, s. 32-37.

[] Tyszka Juliusz
[ Teatr Ósmego Dnia - historia zespołu. Cz. 2
„Teatr” 2005, nr 4-6, s. 56-65.

[] Wójciak Ewa
[ Powinności aktora
[w:] „Aktor. Materiały z sympozjum, 3-5.04.1981 w Poznaniu”. Poznań: Estrada Poznańska, Teatr Ósmego Dnia, s. 8-9.

[] Wójciak Ewa
[ Podróże Teatru Ósmego Dnia
„Kronika Miasta Poznania” 2010, nr 3, s. 327-341.

[] Zembrzuski Jacek
[ Teatr życiem płacony
[w:] „Teatr Ósmego Dnia. Wybór tekstów krytycznych”. Warszawa: SZSP, 1978, s. 8-11.

[] Zembrzuski Jacek
[ Ósmy dzień teatru
[nakładem autora], Warszawa: 2014.

[] Zlatkes Gwido, Chmaj Jacek, Krzysztoń Joanna (red.)
[ Teatr i trwoga
„Informator Agencji Teatralnej” 1978, s. 8-10.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo