Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - Teatr Provisorium

[] [ba.]
[ Kalendarium działalności Teatru „Provisorium”
„Poznański Przegląd Teatralny” 1991, nr 3, s. 15-16.

[] [ba.]
[ Teatr Provisorium
„Kresy Literackie” 1995, nr 1/2, s. 34-35.

[] Chudy Wojciech
[ Sens plastyczny ludzkiego dramatu
„Akcent” 1989, nr 4.

[] Gruszczyńska Katarzyna
[ Bohaterowie są zmęczeni
„Rzeczpospolita” 1991, nr 112, s. 4.

[] Howard Tony, Kuhiwczak Piotr
[ Empty Stages: Teatr Provisorium and the Polish Alternative Theatre
„New Theatre Quarterly” 1987, t. 3, nr 11, s. 258-272.

[] Jankowska Magdalena
[ Jubileusz „Provisorium”
„Kresy” 1991, nr 7, s. 155-156.

[] Jankowska Magdalena
[ Provisorium - teatr alternatywny
„Akcent” 1989, nr 4, s. 184-188.

[] Jasiński Krzysztof
[ Nigdy do niej nie wrócę
„Trybuna” 1990, nr 227, s. 5.

[] Kłoczowski Jan Maria, Opryński Janusz (oprac. tekstu)
[ Teatr Provisorium
Lublin: TP [Teatr Provisorium], 1991.

[] Królikiewicz Jacek
[ Provisorium (15 lat lubelskiego „offu”)
„Goniec Teatralny” 1991, nr 10, s. 2.

[] Krawczak Ewa (red.)
[ Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje
Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

[] Opryński Janusz
[ Ciągle czuję kruchość istnienia...
„Na przykład” 1995, nr 25/26, s. 7-9.

[] Opryński Janusz
[ Teatru używam, rozm. Jarosław Cymerman
„Teatr” 2012, nr 1, s. 20-23.

[] Skop Sławomir
[ Podać kawałek chleba
„Rzeczpospolita” 1994, nr 265, s. 6.

[] Szamryk Piotr
[ Teatr Provisorium 1975-1995. Zarys monograficzny [praca magisterska napisana na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie pod kierunkiem prof. Lecha Śliwonika]
Warszawa: Akademia Teatralna, 2002.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo