Archiwum Teatrów Studenckich

Historia teatru - Grupa Chwilowa

Teatr „Grupa Chwilowa” powstał w 1975 roku z inicjatywy Krzysztofa Borowca, Jana Bryłowskiego i Bolesława Wesołowskiego. Początkowo grupa działała jako kabaret „Nazwać – Grupa Chwilowa”,  prezentując pod pseudonimem „Witalis Romeyko” teksty, które powstawały w charakterze zbiorowej kreacji.  Za debiut zespołu uznano wieczór poetycki GDZIE POSTAWIĆ PRZECINEK  (1975).

„W naszej grupie szybko dojrzała świadomość, że z kabaretu komuna korzysta jak z wentyla” – wspomina ten czas Borowiec – „lęk, że nasze rozśmieszanie, wbrew naszym intencjom, służy władzy, pokazując jej rzekomo ludzkie oblicze, sprawił, że nasz kabaret zmienił się prawie natychmiast w teatr. W teatr, który nie był miejscem artystycznych popisów, ale miejscem gorącej rozmowy, miejscem, w którym się żyje naprawdę”. Zgodnie z tym przekonaniem „Grupa Chwilowa” porzuciła formę kabaretu na rzecz pełnospektaklowych widowisk teatralnych, z których pierwsze, SCENARIUSZ, zaprezentowała już jesienią 1976 roku podczas „Konfrontacji Młodego Teatru” w Lublinie.

Każda kolejna realizacja – POKAZ (1977), LEPSZA PRZEMIANA MATERII (1978), MARTWA NATURA (1980), CUDOWNA HISTORIA (1983) wzbudzała silne emocje recenzentów w kraju i za granicą.  Teatr występował m.in. we Francji, Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech, w Danii, Czechosłowacji, Szkocji, Anglii oraz Rosji. W Europie rozpoznawano charakterystyczną dla zespołu estetykę, doceniano uniwersalną wymowę jego spektakli, a „chwilowe” działania sceniczne, zmierzające do włączenia widza jako pełnoprawnego twórcę przedstawień,  nagradzano prestiżowymi nagrodami.

W 1990 roku „Grupa Chwilowa” stanęła przed koniecznością pracy bez stałego składu aktorskiego. Część zespołu wybrała własną drogę artystyczną – Elżbieta Bojanowska założyła „Teatr z Lublina”, Tomasz Pietrasiewicz wraz z Renatą Dziedzic-Rzepecką stworzyli „Teatr NN”, zaś Jerzy Lużyński – „Teatr Dar”. Był to czas w historii teatru, kiedy powstawały spektakle  z międzynarodową obsadą – m.in. nagrodzona jedną z głównych nagród na Festiwalu w Edynburgu polsko-rosyjska produkcja POSTÓJ W PUSTYNI (1991).  W tym samym roku współpraca z aktorami hiszpańskiego Triagulo Teatro zaowocowała PRZEDSTAWIENIEM. Cztery lata później wraz z „Teatrem z Lublina” wystawiono DOM NAD MORZEM, a w 1998 roku premierę miał ostatni spektakl zespołu – ALBUM RODZINNY.       

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo