Archiwum Teatrów Studenckich

Zbiory - dokumenty

DOKUMENTY

List Wydziału Kultury i Sztuki w Poznaniu[ List Wydziału Kultury i Sztuki w PoznaniuList Lecha Raczaka do MKiS s.1[ List Lecha Raczaka do MKiS s.1List Lecha Raczaka do MKiS s.2[ List Lecha Raczaka do MKiS s.2
List do Redakcji "Gońca Teatralnego"[ List do Redakcji "Gońca Teatralnego"List do MKiS[ List do MKiSList Urzędu Wojewódzkiego[ List Urzędu Wojewódzkiego
"Co dalej z Międzynarodowymi..."[ "Co dalej z Międzynarodowymi..."Opinia o Marii Dobrowolskiej[ Opinia o Marii DobrowolskiejWniosek o nagrodę zespołową[ Wniosek o nagrodę zespołową
Międzynarodowe sympozjum (Lublin, 1987)[ Międzynarodowe sympozjum (Lublin, 1987)Wywiad z W. Staniewskim s. 1[ Wywiad z W. Staniewskim s. 1Wywiad z W. Staniewskim s. 2[ Wywiad z W. Staniewskim s. 2
List Lilie Zendel s. 1[ List Lilie Zendel s. 1List Lilie Zendel s. 2[ List Lilie Zendel s. 2List T. Edwarda Hambeltona[ List T. Edwarda Hambeltona
List Piotra Zielińskiego dot. Sceny Plastycznej[ List Piotra Zielińskiego dot. Sceny PlastycznejList Piotra Zielińskiego s. 1[ List Piotra Zielińskiego s. 1List Piotra Zielińskiego s. 2[ List Piotra Zielińskiego s. 2
List Piotra Zielińskiego s. 3[ List Piotra Zielińskiego s. 3Występy zagraniczne Sceny Plastycznej KUL[ Występy zagraniczne Sceny Plastycznej KULSprawozdanie z działalności Rady Pracowniczej Teatru STU (1986)[ Sprawozdanie z działalności Rady Pracowniczej Teatru STU (1986)
List Krzysztofa Jasińskiego do ZPR[ List Krzysztofa Jasińskiego do ZPROpis sporu Rady Pracowniczej z Dyrekcją Teatru STU[ Opis sporu Rady Pracowniczej z Dyrekcją Teatru STUWykaz sztuk granych w Teatrze STU (maj 1987)[ Wykaz sztuk granych w Teatrze STU (maj 1987)
Statut Fundacji STU[ Statut Fundacji STUList Rady Pracowniczej Teatru STU do ZPR[ List Rady Pracowniczej Teatru STU do ZPRList Rady Pracowniczej Teatru STU do Wydziału Kultury s.1[ List Rady Pracowniczej Teatru STU do Wydziału Kultury s.1
List Rady Pracowniczej Teatru STU do Wydziału Kultury s.2[ List Rady Pracowniczej Teatru STU do Wydziału Kultury s.2List Rady Pracowniczej Teatru STU do Wydziału Kultury s.3[ List Rady Pracowniczej Teatru STU do Wydziału Kultury s.3Zestawienie premier Teatru STU s.1[ Zestawienie premier Teatru STU s.1
Zestawienie premier Teatru STU s.2[ Zestawienie premier Teatru STU s.2Zestawienie premier Teatru STU s.3[ Zestawienie premier Teatru STU s.3Przykłady dotychczasowych działań AR s.1[ Przykłady dotychczasowych działań AR s.1
Przykłady dotychczasowych działań AR s.2[ Przykłady dotychczasowych działań AR s.2Kino Akademii Ruchu[ Kino Akademii RuchuList ZPR do Departamentu Sztuki MKiS[ List ZPR do Departamentu Sztuki MKiS
Notatka Urzędu m.st.Warszawy o AR[ Notatka Urzędu m.st.Warszawy o ARProtokół z weryfikacji zespołu i programu AR s.1[ Protokół z weryfikacji zespołu i programu AR s.1Protokół z weryfikacji zespołu i programu AR s.2[ Protokół z weryfikacji zespołu i programu AR s.2
Zestawienie imprez AR w latach 1984 - 87[ Zestawienie imprez AR w latach 1984 - 87Repertuar AR 1987[ Repertuar AR 1987Repertuar AR styczeń 1986 s.1[ Repertuar AR styczeń 1986 s.1
Repertuar AR styczeń 1986 s.2[ Repertuar AR styczeń 1986 s.2Wyjazdy AR w 1987[ Wyjazdy AR w 1987Przedruk opisu spektaklu Roberta Wilsona[ Przedruk opisu spektaklu Roberta Wilsona
List AR do Departametu Teatru MKiS[ List AR do Departametu Teatru MKiSList do Izabelli Cywińskiej MKiS[ List do Izabelli Cywińskiej MKiSList do Dominica Richarda, stypendysty AR[ List do Dominica Richarda, stypendysty AR
List Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady[ List Departamentu Teatru, Muzyki i EstradyDo uczestników wernisażu teatralnego "Retrospektywa" s.1[ Do uczestników wernisażu teatralnego "Retrospektywa" s.1Do uczestników wernisażu teatralnego "Retrospektywa" s.2[ Do uczestników wernisażu teatralnego "Retrospektywa" s.2
Do uczestników wernisażu teatralnego "Retrospektywa" s.3[ Do uczestników wernisażu teatralnego "Retrospektywa" s.3List do Departamentu Teatru MKiS (fragm.)[ List do Departamentu Teatru MKiS (fragm.)List Z. Hejduka do ZPR s.1[ List Z. Hejduka do ZPR s.1
List Z. Hejduka do ZPR s.2[ List Z. Hejduka do ZPR s.2List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS  (fragm.)[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS (fragm.)List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS
List do Z. Hejduka od J. Majera[ List do Z. Hejduka od J. MajeraNotatka służbowa Marii Kulik[ Notatka służbowa Marii KulikSprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.1[ Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.1
Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.2[ Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.2Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.3[ Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.3Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.4[ Sprawozdanie z działalności zagranicznej Teatru 77 w roku 1988 s.4
List do Dyrektora Estrady Łódzkiej[ List do Dyrektora Estrady ŁódzkiejOśrodek Ruchu Europejskiego Teatr 77 s.1[ Ośrodek Ruchu Europejskiego Teatr 77 s.1Ośrodek Ruchu Europejskiego Teatr 77 s.2[ Ośrodek Ruchu Europejskiego Teatr 77 s.2
Ośrodek Ruchu Europejskiego Teatr 77 s.3[ Ośrodek Ruchu Europejskiego Teatr 77 s.3List A. Hausbrandta do Z. Hejduka s.1[ List A. Hausbrandta do Z. Hejduka s.1List A. Hausbrandta do Z. Hejduka s.2[ List A. Hausbrandta do Z. Hejduka s.2
List A. Hausbrandta do Z. Hejduka s.3[ List A. Hausbrandta do Z. Hejduka s.3List do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktorów Dramatycznych MKiS s.1[ List do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktorów Dramatycznych MKiS s.1List do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktorów Dramatycznych MKiS s.2[ List do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktorów Dramatycznych MKiS s.2
List do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktorów Dramatycznych MKiS s.3[ List do Komisji Egzaminacyjnej dla Aktorów Dramatycznych MKiS s.3List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.1[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.1List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.2[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.2
List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.3[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.3List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.4[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS s.4"Męczeństwo i śmierć..." - frag. scenariusza[ "Męczeństwo i śmierć..." - frag. scenariusza
"Warszawianka" - frag. scenariusza[ "Warszawianka" - frag. scenariusza"Duma o Hetmanie" - frag. scenariusza[ "Duma o Hetmanie" - frag. scenariusza"Duma o Hetmanie" - kosztorys kostiumów[ "Duma o Hetmanie" - kosztorys kostiumów
"Wprowadzenie do..." - frag. scenariusza[ "Wprowadzenie do..." - frag. scenariuszaTeatr 77 - maszynopis[ Teatr 77 - maszynopisList do Departamentu Teatru MKiS (1)[ List do Departamentu Teatru MKiS (1)
List do Departamentu Teatru MKiS (2)[ List do Departamentu Teatru MKiS (2)[Ulica Grodzka - list do MKiS[ [Ulica Grodzka - list do MKiSUlica Grodzka - opis projektu (1)[ Ulica Grodzka - opis projektu (1)
Ulica Grodzka - opis projektu (2)[ Ulica Grodzka - opis projektu (2)Z nieba, przez świat... - list do MKiS (dofinansowanie spektaklu)[ Z nieba, przez świat... - list do MKiS (dofinansowanie spektaklu)Z nieba, przez świat... - list DDK MKiS[ Z nieba, przez świat... - list DDK MKiS
List Richarda Morgana dot. występów Grupy Chwilowej[ List Richarda Morgana dot. występów Grupy ChwilowejList otwarty ws. siedziby T8D (1)[ List otwarty ws. siedziby T8D (1)List otwarty ws. siedziby T8D (2)[ List otwarty ws. siedziby T8D (2)
List do wojewody poznańskiego ws. siedziby T8D[ List do wojewody poznańskiego ws. siedziby T8DList wojewody poznańskiego do MKiS ws. siedziby T8D[ List wojewody poznańskiego do MKiS ws. siedziby T8DStanowisko wydziału kultury i sportu UW w Poznaniu ws. siedziby T8D[ Stanowisko wydziału kultury i sportu UW w Poznaniu ws. siedziby T8D
List Krzysztofa Jasińskiego do wojewody krakowskiego (1)[ List Krzysztofa Jasińskiego do wojewody krakowskiego (1)List Krzysztofa Jasińskiego do wojewody krakowskiego (2)[ List Krzysztofa Jasińskiego do wojewody krakowskiego (2)List do Ministra Kultury prof. dr hab Andrzeja Sicińskiego[ List do Ministra Kultury prof. dr hab Andrzeja Sicińskiego
List Krzysztofa Jasińskiego do Prezydenta Miasta Krakowa (1)[ List Krzysztofa Jasińskiego do Prezydenta Miasta Krakowa (1)List Krzysztofa Jasińskiego do Prezydenta Miasta Krakowa (2)[ List Krzysztofa Jasińskiego do Prezydenta Miasta Krakowa (2)List Włodzimierza Staniewskiego do Departamentu Teatru MKiS[ List Włodzimierza Staniewskiego do Departamentu Teatru MKiS
List Włodzimierza Staniewskiego do MKiS[ List Włodzimierza Staniewskiego do MKiSFaks potwierdzający zaproszenie Teatru "Gardzienice" do Rumunii[ Faks potwierdzający zaproszenie Teatru "Gardzienice" do RumuniiNotatka dot. planowanych występów Teatru "Gardzienice" w Luksemburgu[ Notatka dot. planowanych występów Teatru "Gardzienice" w Luksemburgu
List MKiS do Stanisława Nowotnego (ZPR)[ List MKiS do Stanisława Nowotnego (ZPR)Wniosek o dotację za spektakl "Chrabąszcze"[ Wniosek o dotację za spektakl "Chrabąszcze"List MKiS do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu[ List MKiS do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Zaproszenie na Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego (1990)[ Zaproszenie na Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego (1990)List do MKiS (sprawozdanie z działalności w czerwcu i lipcu w 1990)[ List do MKiS (sprawozdanie z działalności w czerwcu i lipcu w 1990)Sprawozdanie z prób i przedstawień (VI, VII 1990)[ Sprawozdanie z prób i przedstawień (VI, VII 1990)
List T77 do Dyrektora Departamentu Teatru MKiS (1)[ List T77 do Dyrektora Departamentu Teatru MKiS (1)List T77 do Dyrektora Departamentu Teatru MKiS (2)[ List T77 do Dyrektora Departamentu Teatru MKiS (2)List ws. dofinansowania wyjazdu polskich teatrów (m.in. Teatru 77) do Edynburga (1)[ List ws. dofinansowania wyjazdu polskich teatrów (m.in. Teatru 77) do Edynburga (1)
List ws. dofinansowania wyjazdu polskich teatrów (m.in. Teatru 77) do Edynburga (2)[ List ws. dofinansowania wyjazdu polskich teatrów (m.in. Teatru 77) do Edynburga (2)Prośba o dofinansowanie wyjazdu i akcji plenerowych T77 w Edynburgu[ Prośba o dofinansowanie wyjazdu i akcji plenerowych T77 w EdynburguWniosek w sprawie wyjazdu Teatru 77 za granicę (1)[ Wniosek w sprawie wyjazdu Teatru 77 za granicę (1)
Wniosek w sprawie wyjazdu Teatru 77 za granicę (2)[ Wniosek w sprawie wyjazdu Teatru 77 za granicę (2)Prośba o dofinansowanie realizacji spektakli Teatru 77 (1)[ Prośba o dofinansowanie realizacji spektakli Teatru 77 (1)Prośba o dofinansowanie realizacji spektakli Teatru 77 (2)[ Prośba o dofinansowanie realizacji spektakli Teatru 77 (2)
Prośba o dofinansowanie prapremiery spektaklu "Eksperyment" T77[ Prośba o dofinansowanie prapremiery spektaklu "Eksperyment" T77AR - kalendarium (IV 1973-XII 1976)[ AR - kalendarium (IV 1973-XII 1976)AR - kalendarium (X 1975-I 1979)[ AR - kalendarium (X 1975-I 1979)
Materiały z posiedzenia Rady Programowej (VII 1978)[ Materiały z posiedzenia Rady Programowej (VII 1978)List otwarty do Wydzialu Kultury ZG SZSP, redakcji Studenta, teatrów studenckich (1)[ List otwarty do Wydzialu Kultury ZG SZSP, redakcji Studenta, teatrów studenckich (1)List otwarty do Wydzialu Kultury ZG SZSP, redakcji Studenta, teatrów studenckich (2)[ List otwarty do Wydzialu Kultury ZG SZSP, redakcji Studenta, teatrów studenckich (2)
Materiały z posiedzenia Rady Programowej (VII 1978), maszynopis dot. AR (1)[ Materiały z posiedzenia Rady Programowej (VII 1978), maszynopis dot. AR (1)Materiały z posiedzenia Rady Programowej (VII 1978), maszynopis dot. AR (2)[ Materiały z posiedzenia Rady Programowej (VII 1978), maszynopis dot. AR (2)The Academy Of Movement[ The Academy Of Movement
Werdykt jury VI Studenckiego Festiwalu Filmowego (1978)[ Werdykt jury VI Studenckiego Festiwalu Filmowego (1978)Notka o działalności AR (1973-1978)[ Notka o działalności AR (1973-1978)Kalendarium AR (1971-88)[ Kalendarium AR (1971-88)
Ośrodek Kultury CORA  Terespolska (1 IV - 14 XII 1981)[ Ośrodek Kultury CORA Terespolska (1 IV - 14 XII 1981)Ośrodek Kultury ZPO CORA, Ośrodek Teatralny "Akademia Ruchu" (1981)[ Ośrodek Kultury ZPO CORA, Ośrodek Teatralny "Akademia Ruchu" (1981)List Ewy Łabuńskiej-Cygan, Z-cy Dyrektora ds. programowych OT "Akademia Ruchu" do Dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych[ List Ewy Łabuńskiej-Cygan, Z-cy Dyrektora ds. programowych OT "Akademia Ruchu" do Dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych
Wnioski w sprawie programu Zakładowych Domów Kultury[ Wnioski w sprawie programu Zakładowych Domów KulturyOśrodek Kultury - opis działalności na pierwsze półrocze 1981 roku[ Ośrodek Kultury - opis działalności na pierwsze półrocze 1981 rokuProjekt działalności kulturowej i artystycznej prowadzonej przez zespół OT "Akademia Ruchu" w sezonie 1980/81 i 1981/82[ Projekt działalności kulturowej i artystycznej prowadzonej przez zespół OT "Akademia Ruchu" w sezonie 1980/81 i 1981/82
Ośrodek Teatralny Akademia Ruchu - sezon 1979[ Ośrodek Teatralny Akademia Ruchu - sezon 1979Założenia programowe OT "Akademia Ruchu"[ Założenia programowe OT "Akademia Ruchu"Realizacja programu OT "Akademia Ruchu" w sezonie 1979/80, 1980/81[ Realizacja programu OT "Akademia Ruchu" w sezonie 1979/80, 1980/81
Realizacja programu wymiany zagranicznej OT "Akademia Ruchu" w sezonie 1979/80[ Realizacja programu wymiany zagranicznej OT "Akademia Ruchu" w sezonie 1979/80Program wymiany zagranicznej OT Akademia Ruchu w sezonie 1980/81 (do IX 1981)[ Program wymiany zagranicznej OT Akademia Ruchu w sezonie 1980/81 (do IX 1981)Podstawowe kierunki pracy OT "Akademia Ruchu"[ Podstawowe kierunki pracy OT "Akademia Ruchu"
Opis współpracy "Akademii Ruchu" z Radą Osiedla "Ksawerów" i Dyrekcją Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów"[ Opis współpracy "Akademii Ruchu" z Radą Osiedla "Ksawerów" i Dyrekcją Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów"List do Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady MKiS[ List do Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady MKiSList do Działu Kulturalnego Redakcji "Życia Warszawy"[ List do Działu Kulturalnego Redakcji "Życia Warszawy"
Wydawnictwo Akademii Ruchu[ Wydawnictwo Akademii RuchuZamierzenia wydawnicze AR (1984-1985)[ Zamierzenia wydawnicze AR (1984-1985)List W. Krukowskiego do Instytutu Sztuki PAN[ List W. Krukowskiego do Instytutu Sztuki PAN
Kino Akademii Ruchu[ Kino Akademii RuchuList W. Krukowskiego do Dyrektora Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady MKiS[ List W. Krukowskiego do Dyrektora Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady MKiSList W. Krukowskiego do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie[ List W. Krukowskiego do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Warszawie
List W. Krukowskiego do Dyrektora ds. programowo-realizacyjnych SBIA[ List W. Krukowskiego do Dyrektora ds. programowo-realizacyjnych SBIAList W. Krukowskiego do Departamentu Książki MKiS[ List W. Krukowskiego do Departamentu Książki MKiSList W. Krukowskiego do Dyrektora Stołecznego Biura Imprez Artystycznych (SBIA)[ List W. Krukowskiego do Dyrektora Stołecznego Biura Imprez Artystycznych (SBIA)
List W. Krukowskiego do Impresariatu Teatru PAA PAGART[ List W. Krukowskiego do Impresariatu Teatru PAA PAGARTList W. Krukowskiego do Dyrektora ds. realizacji SBIA[ List W. Krukowskiego do Dyrektora ds. realizacji SBIAList W. Krukowskiego do Dyrektora Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady MKiS[ List W. Krukowskiego do Dyrektora Departamentu Teatru, Muzyki i Estrady MKiS
List W. Krukowskiego do Dyrektora ds. eksploatacji (Stołeczna Estrada)[ List W. Krukowskiego do Dyrektora ds. eksploatacji (Stołeczna Estrada)Program wymiany zagranicznej OT AR z roku 1987 (1)[ Program wymiany zagranicznej OT AR z roku 1987 (1)Program wymiany zagranicznej OT AR z roku 1987 (2)[ Program wymiany zagranicznej OT AR z roku 1987 (2)
Opis działalności AR (styczeń-marzec 1988) s. 1[ Opis działalności AR (styczeń-marzec 1988) s. 1Opis działalności AR (styczeń-marzec 1988) s. 2[ Opis działalności AR (styczeń-marzec 1988) s. 2Opis działalności AR (styczeń-kwiecień 1988)[ Opis działalności AR (styczeń-kwiecień 1988)
"Nie wydaje mi się, aby zadekretowany kres modernizmu..."[ "Nie wydaje mi się, aby zadekretowany kres modernizmu..."Protokół z weryfikacji zespołu i programu OT "Akademia Ruchu" (1)[ Protokół z weryfikacji zespołu i programu OT "Akademia Ruchu" (1)Protokół z weryfikacji zespołu i programu OT "Akademia Ruchu" (2)[ Protokół z weryfikacji zespołu i programu OT "Akademia Ruchu" (2)
List Wojciecha Krukowskiego do Dyrektora Departamentu Teatru MKiS Andrzeja Ziębińskiego[ List Wojciecha Krukowskiego do Dyrektora Departamentu Teatru MKiS Andrzeja ZiębińskiegoList do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. dotacji celowej dla AR[ List do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. dotacji celowej dla ARList do Kazimierza Cłapki, podsekretarza stanu MKiS (1)[ List do Kazimierza Cłapki, podsekretarza stanu MKiS (1)
List do Kazimierza Cłapki, podsekretarza stanu MKiS (2)[ List do Kazimierza Cłapki, podsekretarza stanu MKiS (2)List do Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka (1)[ List do Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka (1)List do Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka (2)[ List do Ministra Kultury i Sztuki Aleksandra Krawczuka (2)
Notatka służbowa dla Wacława Janasa, I z-cy Ministra Kultury i Sztuki[ Notatka służbowa dla Wacława Janasa, I z-cy Ministra Kultury i SztukiList do Departamentu Ekonomicznego MKiS[ List do Departamentu Ekonomicznego MKiSList do Departamentu Sztuki Estradowej MKiS (fragm.)[ List do Departamentu Sztuki Estradowej MKiS (fragm.)
List do Departamentu Sztuki Estradowej MKiS[ List do Departamentu Sztuki Estradowej MKiSList do Jerzego Bajdora, podsekretarza stanu MKiS[ List do Jerzego Bajdora, podsekretarza stanu MKiSNotatka służbowa dot. ostatecznego rozwiązania kwestii funkcjonowania teatrów Akademia Ruchu oraz Teatr 77 (1)[ Notatka służbowa dot. ostatecznego rozwiązania kwestii funkcjonowania teatrów Akademia Ruchu oraz Teatr 77 (1)
Notatka służbowa dot. ostatecznego rozwiązania kwestii funkcjonowania teatrów Akademia Ruchu oraz Teatr 77 (2)[ Notatka służbowa dot. ostatecznego rozwiązania kwestii funkcjonowania teatrów Akademia Ruchu oraz Teatr 77 (2)List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)
List do Departamentu Teatru i Estrady MKiS[ List do Departamentu Teatru i Estrady MKiSNotatka ws. przejęcia zespołu AR przez Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych (1)[ Notatka ws. przejęcia zespołu AR przez Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych (1)Notatka ws. przejęcia zespołu AR przez Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych (2)[ Notatka ws. przejęcia zespołu AR przez Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych (2)
List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru i Estrady)List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru)
List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru)List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru)[ List do Andrzeja Ziębińskiego, MKiS (Departament Teatru)List do redakcji "Ruchu Teatralnego"[ List do redakcji "Ruchu Teatralnego"
"In search of a New Natural Theatre Environment"[ "In search of a New Natural Theatre Environment"

 

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo