Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - Teatr Galeria

[] Żurowski Andrzej
[ Dziś wieczór improwizujemy…
„Dziennik Bałtycki” 1966, nr 137, s. 5.

[] Żurowski Andrzej
[ Galeria czyli teatr światła i cienia
„Współczesność” 1968, nr 10.

[] Żurowski Andrzej
[ Teatr światła i cienia
[w:] idem, „Ludzie w reflektorach”, Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 257-271.

[] Żurowski Andrzej
[ O wiośnie
„Litery” 1965, nr 6, s. 23.

[] Żurowski Andrzej
[ Przegląd studenckich zespołów
„Pomorze” 1968, nr 11, s. 9.

[] Żurowski Andrzej
[ Teatr najosobniejszy (Galeria)
[w:] „Gdańskie teatry osobne”, pod red. Jana Ciechowicza i Andrzeja Żurowskiego, Gdańsk: Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, 2000, s. 88-95.

[] Żurowski Andrzej
[ Wyspy czystej formy. O teatrze Jerzego Krechowicza
„Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2009, nr 7, s. 193-203.

[] Abramowicz Małgorzata
[ Teatr mój widzę... O wpływie artystów plastyków na gdańskie teatry osobne i co z tego wynika
[w:] „Akademia Sztuk Pięknych 1945-2005. Tradycja i współczesność”, pod red. Wojciecha Zmorzyńskiego, Elżbiety Skalskiej, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, s. 387-396.

[] Błażejewski Michał
[ Teatr to dziwny
[w:] idem, „Kartki z dziennika akademickiego”, Warszawa: „ALMA-ART”, 1984, s. 89-92.

[] Cybulski Andrzej
[ Galeria
[w:] idem, „Pokolenie kataryniarzy. Zapiski z 10-lecia Klubu Studentów Wybrzeża Żak”, Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1968, s. 50-55.

[] Górzański Jerzy
[ Traktat o broni maszynowej
„Orientacje” 1966, nr 4, s. 23-24.

[] Grześczak Marian
[ Galeria wyobraźni
[w:] idem, „Trzeci wiersz. Przypadki teatru poezji”, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973, s. 251-264.

[] Grześczak Marian
[ Pies na Galerii
„itd” 1963, nr 28, s 12.

[] Justynowicz Bogdan
[ „Galeria” - Laboratorium Jerzego Krechowicza
„itd” 1969, nr 4, s. 13.

[] Justynowicz Bogdan
[ Krechowicza-Traktat
„Litery” 1966, nr 8, s. 29.

[] Justynowicz Bogdan
[ Teatr przeczuty, czyli kilka uwag o Galerii Jerzego Krechowicza
„Nowy wyraz” 1973, nr 9, s. 97-106.

[] Konarz Marek (wł. Marian Grześczak)
[ Wizualna forma teatru
„itd” 1965, nr 10, s. 13.

[] Kosińska Maria
[ W kręgu poszukiwań
„Życie Warszawy” 1963, nr 296, s. 4.

[] Kotlica Jacek
[ Seanse czystej formy, o teatrze J. Krechowicza
„Orientacje” 1968, nr 10, s. 79.

[] Kral Andrzej Władysław
[ Nasz teatr studencki
„Teatr” 1965, nr 14, s. 3-6.

[] Misiorny Michał
[ Pod znakiem Gdańska
„Głos Szczeciński” 1963, nr 285, s. 7.

[] Rafałowski Tadeusz
[ Niezwykły świat J. Krechowicza od Galerii do To Tu
„Głos Wybrzeża” 1969, nr 142, s. 3.

[] Sikora Elżbieta
[ Jerzy Krechowicz
„itd” 1968, nr 19, s. 13.

[] Socha Ryszarda
[ Kurtyna w dół [artykuł poświęcony historii Klubu Żak, w tym Galerii]
„Polityka” 1996, nr 3, s. 52-54.

[] Taranienko Zbigniew
[ Plastyka zamiast dramatu
[w:] idem, „Teatr bez dramatu”, Warszawa: COK, 1979, s. 160-164.

[] Tomczyk-Watrak Zofia
[ Teatr Galeria
[w:] „Encyklopedia Gdańska”, pod red. Błażeja Śliwińskiego et al., Gdańsk: Fundacja Gdańska, 2012, s. 1035.

[] Tomczyk-Watrak Zofia
[ Stwórca zwierząt świetlnych
[w:] eadem, „Wybory i przemilczenia: od szkoły sopockiej do nowej szkoły gdańskiej”, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2001, s. 56-61.

[] Tomczyk-Watrak Zofia
[ Acting in Polish alternative theatre
[w:] eadem, „Occupying spaces. Experimental theatre in Central Europe 1950-2000”, Ljubljana: Slovenski Gledališki Muzej, 2010, s. 360-362.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo