Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - OTO Kalambur

[] Śliwonik Lech
[ Kalamburowe „40”, studenckie „12 + 1”
„Scena” 1998, nr 4, s. 15.

[] Banachowska Katarzyna, Lisowska Elżbieta, Litwiniec Bogusław (wybór i oprac.)
[ Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”
Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.

[] Kwaczak Krystyna, Nikodemska Mira (red.)
[ Kalambur 1957-2014. 57. rocznica powstania Teatru
Ośrodek Kultury i Sztuki, Wrocław 2014.

[] Lisowska-Kopeć Elżbieta
[ Teatr Kalambur
Wrocław: Stowarzyszenie Członków Zespołu Kalambur, 1998.

[] Litwiniec Bogusław
[ Teatr młody – teatr otwarty
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo