Archiwum Teatrów Studenckich

Bibliografia teatru - Teatr Pleonazmus

[] [ba.]
[ Studencki Teatr Pleonazmus: "Straż pożarna by nie zmogła, jedna, druga, trzecia..."
"Dialog", 1974, nr 9, s. 85-100.

[] Baster Maria
[ Ja a kreacja zbiorowa Pleonazmusa
„Student” 1976, nr 25.

[] Dzieduszycka Małgorzata
[ Zamknięta biografia Pleonazmusa
„ITD” 1977, nr 3.

[] Hanik Marian
[ Pleonazmus
„Gazeta Krakowska” 1974, nr 8.

[] Kucia Maciej
[ Studencka grupa teatralna
„Student” 1974, nr 2.

[] Major Ryszard
[ Jasność i zawikłanie, rozm. Ewa Moskalówna
„Głos Wybrzeża” 1979, nr 66.

[] Major Ryszard
[ Usiłuję tworzyć wciąż ten sam spektakl, rozm. Małgorzata Terlecka
„Teatr” 1979, nr 3.

[] Major Ryszard
[ Mój teatr studencki
„ITD” 1972, nr 5.

[] Major Ryszard
[ Straż pożarna by nie zmogła, jedna, druga, trzecia...
„Dialog” 1974, nr 9.

[] Major Ryszard
[ Teatr życiem płacony, rozm. Krzysztof Sielicki
„Merkuriusz” 1975, nr 2.

[] Major Ryszard
[ To co poetyckie, to co teatralne
[w:] „Sztuka otwarta - Teatr a poezja”. Wrocław: Wyd. AOT Kalambur, 1975.

[] Miklaszewski Krzysztof
[ Na krakowskiej scenie studenckiej
„Teatr” 1971, nr 16.

[] Mroziewicz Krzysztof
[ Samojedna - przyszłość
„Student” 1972, nr 20.

[] Mroziewicz Krzysztof
[ Sceny studenckie lat 70. Teatr Pleonazmus
„Dialog” 1975, nr 8.

[] Nieczuja-Urbańska Marzena
[ Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze
Gdańsk: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 2015.

[] Nyczek Tadeusz
[ Teatr „Pleonazmus”
Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979.

[] Nyczek Tadeusz
[ Ta, która przyszła
„Scena” 1972, nr 8.

[] Nyczek Tadeusz
[ Zawsze gdzieś płonie jakiś firmament
„Scena” 1974, nr 11.

[] Olgierd Stanisław
[ Zaszłość przyszłościowa
„Dziennik Bałtycki” 1972, nr 283.

[] Rakowiecki Piotr T.
[ Pleonazmus. Arena studenckiej twórczości teatralnej
„Student” 1976, nr 7.

[] Szulczyński Wojciech
[ Narodziny teatru
„Student” 1974, nr 5.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo