Archiwum Teatrów Studenckich

Historia teatru - Teatr Pleonazmus

Studencki Teatr Pleonazmus powstał jesienią 1970 roku w Krakowie. Założycielami zespołu byli Maria Baster, Irena Pastuszczak-Szlemp, Marta Sajewicz, Iwona Zawadowska, Ryszard Major, Kazimierz Pastuszczak, Jan Sztefek i Ryszard Żogło, ale zespół stanowiła kilkunastoosobowa grupa studentów dwu krakowskich uczelni wyższych – Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych. Zespół pod kierunkiem Ryszarda Majora zrealizował następujące przedstawienia: TEATR PANA BIAŁOSZEWSKIEGO (1971), TO, CO TEATRALNE (1971), SZŁOŚĆ SAMOJEDNA (1972), STRAŻ POŻARNA BY NIE ZMOGŁA, JEDNA, DRUGA, TRZECIA… (1973), WYBRANE SCENY Z NAJNOWSZEJ NASZEJ DEKADENCJI (1974), KOMUNIKAT (1974) oraz DELIRIUM TREMENS (1975). Teatr w dwu pierwszych prezentował dramat słowotwórczy, w następnych demaskował absurdy społeczne. Miał własną pozycję w studenckim ruchu teatralnym.

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo