Archiwum Teatrów Studenckich

Pena lista zbiorw teatru - OPT Gardzienice

DOKUMENTY

[] Włodzimierz Staniewski, Jadwiga Rodowicz
[ Międzynarodowe sympozjum, 20-30 czerwca 1987, Lublin - Gardzienice
maszynopis materiałów

[] Włodzimierz Staniewski
[ Wywiad: "Obywatelska obecność Gardzienic"
rozm. Klaudia Sanetra (PAP), 2 maja 1990

[] Lilie Zendel
[List Lilie Zendel, dyrektor World Stage Festival do Włodzimierza Staniewskiego
kserokopia listu; data sporządzenia 16 września 1985

[] Edward Hambelton
[ List do Włodzimierza Staniewskiego
kserokopia listu, data sporządzenia 26 września 1985

[] Włodzimierz Staniewski
[List do Departamentu Teatru MKiS
uwagi: dokument datowany na 30 październiak 1990
dot. przyznania środków pieniężnych na scenografię teatralną do spektaklu "Carmina Burana"

[] Andrzej Ziębiński, dyrektor Departamentu Teatru MKiS
[List do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
uwagi: dokument datowany na 23 listopada 1990
dot. dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji spektaklu "Carmina Burana"
(dokument niedostępny on-line)

[] Włodzimierz Staniewski
[List do Andrzeja Ziębińskiego, z-cy Dyrektora Departamentu Sztuki MKiS
uwagi: dokument datowany na 16 lutego 1995
dot. potwierdzenia zaproszenia Teatru "Gardzienice" do Rumunii

[] Radca Roman Wyborski (Ambasada RP w Bukareszcie)
[Faks potwierdzający zaproszenie Teatru "Gardzienice" do Rumunii
uwagi: dokument datowany na 9 lutego 1995

[] Jan Siekiera
[Notatka dot. planowanych występów Teatru "Gardzienice" w Luksemburgu
uwagi: dokument datowany na 5 kwietnia 1994

[] Włodzimierz Staniewski
[ In search of a New Natural Theatre Environment
uwagi: pełny dokument w zb. IT; tekst jest częścią wystąpienia podczas forum ITI (Sofia, czerwiec 1979)

 

 

DRUKI

[] [Zaproszenie dla Pana Ministra Arkadiusza Rybickiego na projeky współpracy polsko-ukraińskiej "UKRAINA-POLSKA-EUROPA"  
zaproszenie, grudzień 2000


[] Leszek Kolankiewicz
[ "Gardzienice" - OPT, Stowarzyszenie; Międzynarodowe Spotkania Teatralne, Warszawa 1988
ze zbiorów: Dział Dokumentacji ZG ZASP

[] Krzysztof M. Bednarski (autor plakatu)
[ "Elektra"
kartka pocztowa, 2004

[] [ Centre of the theatre practices - Gardzienice Theatre Association
folder
uwagi: w j. angielskim

[] Zbigniew Tarnienko (red.)
[ Włodzimierz Staniewski "Praktyki teatralne Gardzienic"  
Galeria Studio, Centrum Sztuki Studio, Warszawa 9-30 maja 1994

[] [ 25-lecie OPT Gardzienice
biuletyn
uwagi: dot. harmonogramu wydarzeń związanych z jubileuszem (październik 2002)

[] Włodzimierz Staniewski
[Akademia Praktyk Teatralnych - IV sesja, 11 - 15 lutego 1998

[] Jerzy Danilewicz
[Muzyka antycznej Grecji w wykonaniu muzycznym Macieja Rychłego

[] [Staniewski Center for Theatre Practices "Gardzienice"
foto. H. Glendinning
kartka pocztowa

[] [Staniewski Center for Theatre Practices "Gardzienice"
projekt Mira Żelechower
kartka pocztowa


[] [ Festiwal Otwarcia Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych oraz 35+1-lecia Teatru Gardzienice
folder
uwagi: festiwal odbywał się w dn. 26-29 września 2013

[] [ Wystawy towarzyszące Festiwalowi Otwarcia Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych
folder

[] [ "Perspektywy mantyczne: wyrocznie, proroctwa i performatyka" - sympozjum
uwagi: 26-28 września 2013; kuratorzy: Yana Sistovai, Krzysztof Bielawski

[] [ Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach
uwagi: ulotka w j. pol. i ang.

[] [ "Gardzienice" - Ośrodek Praktyk Teatralnych/Centre for Theatre Practices
uwagi: ulotka w j. ang.

 

FOTOGRAFIE

[] [ Zdjęcia ze spektaklu "Spektakl wieczorny"

[] [ Zdjęcia ze zgromadzenia wieczornego


 

PLAKATY

[] [Plakat do spektaklu "Ifigenia w Aulidzie"

[] [Plakat do spektaklu "Żywot protopopa Awwakuma"

 

 

 

PRASA

[] [ (Obok grupy Kantora...)
Życie literackie nr 49, 4.12.1988

[] (lux)
[Z Gardzienic do Baltimore
Kurier Polski "A" nr 246, 19.12.1985

[] F. Piątkowski
["Gardzienice" w skali świata i w skali Gardzienic
Sztandar Ludu

[] Jaga Rey
[Teatr Guseł


[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo