Archiwum Teatrów Studenckich

Aktualnoci

Zobacz wszystkie aktualności »  

10 maja 2016 [ Druki wrocławskiego Kalamburu

Książki poświęcone teatrowi, wydawnictwa poetyckie i prozatorskie oraz liczne druki ulotne złożą się na wystawę. W sumie pokazanych zostanie blisko 100 publikacji obrazujących działalność artystyczną wrocławskiego Teatru Kalambur.

Celem ekspozycji jest przypomnienie i pokazanie trudnej do przecenienia, kulturotwórczej roli, jaką pełnił przez kilkadziesiąt lat we Wrocławiu Kalambur – najpierw jako Teatr Studencki, później Akademicki Ośrodek Teatralny, i wreszcie jako Ośrodek Teatru Otwartego. 

Wypracowaną koncepcję „sztuki otwartej” – przede wszystkim w sensie artystycznym, ale także rozumianej jako wzajemny inspirujący kontakt różnych kultur, krajów i narodów – realizował Kalambur na różnych planach, przede wszystkim w obszarze teatralnym, prezentując własne spektakle i organizując międzynarodowe festiwale teatralne, które do końca lat 80. były ważną ścieżką kontaktu kultury polskiej z kulturą europejską i pozaeuropejską.

Kalambur stanowił również, zwłaszcza dla młodych twórców, forum pozateatralnych wypowiedzi artystycznych w takich obszarach, jak literatura, plastyka, muzyka, fotografia. Ważną dziedziną kulturalnej i artystycznej aktywności Kalamburu była działalność wydawnicza, obejmująca książki poświęcone teatrowi i sztuce otwartej, broszury z tekstami poetyckimi i prozatorskimi oraz duża liczba okolicznościowych druków ulotnych, towarzyszących spektaklom teatralnym, wystawom, wernisażom, festiwalom, koncertom.

Intencją wystawy, w której ramach pokazanych zostanie blisko 100 druków, jest właśnie stworzenie retrospektywnego obrazu działalności edytorskiej Kalamburu i przywrócenie do pamięci publikacji, które odegrały znaczącą rolę w kulturze i sztuce w 2. połowie XX w.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Kurator: Wojciech Kaczorowski

10 maja - 26 czerwca 2016

20 kwietnia 2016 [ Konferencja "Teatr studencki: wczoraj i dziś"

Teatr studencki był jednym z najważniejszych elementów kultury niezależnej lat 70. i 80. XX wieku. Stanowił on istotny i ważny składnik procesu kształtowania się świadomości społecznej i politycznej pokolenia Solidarności oraz stanu wojennego. Celem konferencji naukowej "Teatr studencki: wczoraj i dziś" jest spojrzenie na teatry studenckie z dwóch perspektyw - przeszłej i obecnej - oraz przeanalizowanie roli, jaką zjawisko to pełni współcześnie. Do udziału w konferencji zaproszone zostały legendy teatru studenckiego, przedstawiciele funkcjonujących aktualnie studenckich zespołów teatralnych oraz wybitni badacze.

Częścią konferencji, zaplanowaną na 15.15, będzie projekcja filmów Andrzeja Titkowa i rozmowa z reżyserem. Zaplanowano dwie projekcje: "Do młodości" (1974, 15 min.) i "Sposób bycia" (1976, 30 min.) "Do młodości" to film o Teatrze STU. Pokazuje wyjazd Teatru na festiwal do Kolumbii ze spektaklem "Sennik Polski", przeplatając to fragmentami przedstawienia. Relacjonowane są także krakowskie próby do spektaklu opartego na poezji Adama Mickiewicza, które nie zostało ukończone.

"Sposób bycia" jest przeglądem najważniejszych teatrów alternatywnych lat 70. występujących na Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu w roku 1975. Są to, między innymi, Teatr Ósmego Dnia z Poznania, Teatr 77 z Łodzi oraz dwa teatry krakowskie: Teatr STU i Pleonazmus. Ponadto duże fragmenty występów kabaretu "Salon Niezależnych", a także zrealizowanego przez nich widowiska "Wyścig" na Festiwalu FAMA.

Konferencja "Teatr studencki: wczoraj i dziś" jest częścią III. Festiwalu Teatrów Studenckich START.

Instytut Teatralny im. Raszewskiego, ul. Jazdów 1, Warszawa

21 kwietnia 2016, g. 11:00

23 lutego 2016 [ Premiera książki o Ryszardzie Majorze

29 lutego o godzinie 18 w foyer Dużej Sceny Teatru Wybrzeże, odbędzie się premiera książki Marzeny Nieczui-Urbańskiej poświęconej Ryszardowi Majorowi. Tę legendarną postać wspominają przyjaciele, uczniowie i współpracownicy, m.in. Joanna Bogacka, Ewa Dałkowska, Danuta Stenka, Mirosław Baka i Adam Orzechowski. W opowieści nie zabrakło też głosu samego Ryszarda Majora. Książka - począwszy od warstwy tekstowej, poprzez okładkę, ilustrację, a nawet muzykę - w całości przesiąknięta jest teatrem.

FRAGMENT KSIĄŻKI (SŁOWA RYSZARDA MAJORA)

"Jeśli przyjąć, że świat współczesny w rywalizacji z istniejącymi od wieków hierarchiami ludzkich wartości przegrał człowieka, to znaczy zatracił go w poplątaniu i pomieszaniu tych hierarchii, wypada mieć nadzieję, że właśnie teatr jest najlepszym miejscem, w którym człowieka można odnaleźć. Bo przecież nie gdzie indziej, a właśnie w teatrze, ze spotkania aktorów z widzami rodzi się szansa zbiorowego, a więc najbardziej pełnego i odpowiedzialnego utożsamienia się człowieka ze swoim losem. Różnorodność osobowości, wrażliwości i sposobów rozumienia, odmienność predyspozycji, umiejętności i inicjatywy, wielorakość postaw, punktów widzenia i racji, zjednoczone potrzebą spędzenia wieczoru w teatrze, to olbrzymi kapitał sił myślowych i duchowych, który prowokuje do tego, by inwestować go w proces szukania prawdy o człowieku".

Marzena Nieczuja-Urbańska Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Gdańsk 2015.

Zobacz wszystkie aktualności »  

Apel

[] Instytut Teatralny im. Raszewskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do instytucji i osób prywatnych, byłych i obecnych członków teatrów alternatywnych, animatorów kultury oraz osób działających w klubach studenckich, galeriach, prasie akademickiej, które są w posiadaniu archiwalnych materiałów dotyczących działalności teatrów alternatywnych w Polsce – o nadsyłanie ich jako darów, depozytów lub materiałów do kopiowania do Pracowni Dokumentacji Teatru.

 

[] Wszelkie przesyłki i informacje prosimy kierować na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa

tel. +48 22 501 70 13

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo