Archiwum Teatrów Studenckich

Aktualnoci

Zobacz wszystkie aktualności »  

12 kwietnia 2017 [ Zbiory Wojciecha Dudzika w ATA

Serdecznie dziękujemy prof. dr. hab. Wojciechowi Dudzikowi za przekazanie materiałów gromadzonych na użytek "Małego Słownika Polskiego Teatru Alternatywnego" do zbiorów ATA. Dzięki uprzejmości Profesora do archiwum Instytutu Teatralnego włączono liczne teksty krytyczne dot. kontrkultury, programy spektakli oraz katalogi festiwali teatrów studenckich (m.in. Łódzkie Spotkania Teatralne), maszynopisy dot. m.in. Teatru 38, Piwnicy pod Baranami, Grupy Chwilowej, Sceny 6, warszawskiej Stodoły, Stowarzyszenia Teatralnego Alberta Tisona, OTO Kalambur i Sceny Plastycznej KUL.

24 października 2016 [ Wystawa prac Leszka Mądzika

„Warstwy mroku” tak zatytułowana jest, urządzona z wielkim rozmachem, wystawa prac prof. Leszka Mądzika, którą można oglądać do 31 grudnia, w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. „Warstwy mroku” to oryginalna symbioza kilku dziedzin sztuki: scenografii, plakatów i fotografii Leszka Mądzika, twórcy o niezwykłej wyobraźni.

Prof. Leszek Mądzik, założyciel i reżyser Sceny Plastycznej KUL-u w Lublinie, jest twórcą niezwykle oryginalnym, znanym szeroko nie tylko w kraju, lecz także poza granicami Polski. Główne motywy jego twórczości teatralnej to „sacrum, odchodzenie, biologia i erotyka”. Autorskie (scenariusz, reżyseria, scenografia), jedyne w swoim rodzaju spektakle, pozbawione są zwykle słów, a dramaturgię przedstawienia budują światło, dźwięk oraz ruchoma, półabstrakcyjna scenografia.

Pokażą to w Nakle Śląskim nie tylko fotografie wszystkich spektakli Sceny Plastycznej KUL, ale również fragmenty dekoracji, w tym odrębna (umieszczona w zaciemnionym pomieszczeniu) wystawa „Z mroku”. Znajdą się w niej elementy przedstawień „Wilgoć”, „Tchnienie” oraz „Wędrowne”. Prof. Mądzik jest też twórcą niezwykłych plakatów oraz fotografii. Uczestnicy wernisażu zobaczyli m.in. etiudę teatralną „Maski” w reżyserii Leszka Mądzika.

Wystawa potrwa do 31 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

 

10 maja 2016 [ Druki wrocławskiego Kalamburu

Książki poświęcone teatrowi, wydawnictwa poetyckie i prozatorskie oraz liczne druki ulotne złożą się na wystawę. W sumie pokazanych zostanie blisko 100 publikacji obrazujących działalność artystyczną wrocławskiego Teatru Kalambur.

Celem ekspozycji jest przypomnienie i pokazanie trudnej do przecenienia, kulturotwórczej roli, jaką pełnił przez kilkadziesiąt lat we Wrocławiu Kalambur – najpierw jako Teatr Studencki, później Akademicki Ośrodek Teatralny, i wreszcie jako Ośrodek Teatru Otwartego. 

Wypracowaną koncepcję „sztuki otwartej” – przede wszystkim w sensie artystycznym, ale także rozumianej jako wzajemny inspirujący kontakt różnych kultur, krajów i narodów – realizował Kalambur na różnych planach, przede wszystkim w obszarze teatralnym, prezentując własne spektakle i organizując międzynarodowe festiwale teatralne, które do końca lat 80. były ważną ścieżką kontaktu kultury polskiej z kulturą europejską i pozaeuropejską.

Kalambur stanowił również, zwłaszcza dla młodych twórców, forum pozateatralnych wypowiedzi artystycznych w takich obszarach, jak literatura, plastyka, muzyka, fotografia. Ważną dziedziną kulturalnej i artystycznej aktywności Kalamburu była działalność wydawnicza, obejmująca książki poświęcone teatrowi i sztuce otwartej, broszury z tekstami poetyckimi i prozatorskimi oraz duża liczba okolicznościowych druków ulotnych, towarzyszących spektaklom teatralnym, wystawom, wernisażom, festiwalom, koncertom.

Intencją wystawy, w której ramach pokazanych zostanie blisko 100 druków, jest właśnie stworzenie retrospektywnego obrazu działalności edytorskiej Kalamburu i przywrócenie do pamięci publikacji, które odegrały znaczącą rolę w kulturze i sztuce w 2. połowie XX w.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Kurator: Wojciech Kaczorowski

10 maja - 26 czerwca 2016

Zobacz wszystkie aktualności »  

Apel

[] Instytut Teatralny im. Raszewskiego zwraca się z uprzejmą prośbą do instytucji i osób prywatnych, byłych i obecnych członków teatrów alternatywnych, animatorów kultury oraz osób działających w klubach studenckich, galeriach, prasie akademickiej, które są w posiadaniu archiwalnych materiałów dotyczących działalności teatrów alternatywnych w Polsce – o nadsyłanie ich jako darów, depozytów lub materiałów do kopiowania do Pracowni Dokumentacji Teatru.

 

[] Wszelkie przesyłki i informacje prosimy kierować na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa

tel. +48 22 501 70 13

[ © 2008 INSTYTUT TEATRALNY IM. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO

[ projekt strony: mg85 i tokyo